ChristenUnie/SGP Vlaardingen


ChristenUnie/SGP Vlaardingen staat voor een principiële en praktische politiek.

Principieel, omdat wij in ons politieke handelen ons laten leiden door de normen en waarden van de Bijbel. Wij zijn ervan overtuigd dat deze christelijke normen en waarden, samengevat in de Tien Geboden, van het grootste belang zijn voor het welzijn van alle Vlaardingse burgers en een leidraad zijn voor de te nemen bestuurlijke beslissingen in Vlaardingen. Het is aan de ChristenUnie/SGP om hierin haar verantwoordelijkheid te nemen.

Praktisch, al jarenlang mogen wij als ChristenUnie/SGP ons inzetten voor een praktische, herkenbare, sociale en betrouwbare politiek, waarbij het uitgangspunt is om dienstbaar te zijn aan de Vlaardingse burgers. Onze aandacht gaat uit naar een Vlaardingse samenleving waar iedereen - van jong tot oud - zich veilig voelt, goed kan wonen en werken en aantrekkelijk kan recreëren en waar de juiste zorg beschikbaar is voor hen die dit echt nodig hebben.

Met deze uitgangspunten stelt de ChristenUnie/SGP het belang van u als burger voorop. Het gaat immers niet om ons, maar om u!Contactgegevens
Locatie