Museum Vlaardingen


Op zaterdag 20 juni 2015 opende het nieuwe Museum Vlaardingen haar deuren voor het publiek in een geheel vernieuwd museum. De nieuwbouw werd mogelijk dankzij bijdragen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de gemeente Vlaardingen. Momenteel wordt druk gewerkt aan fondsen- en sponsorwerving voor de inrichting. Het nieuwe gebouw combineert oud en nieuw, heeft een toegankelijke uitstraling en bevat een veel groter expositieoppervlak. Maar een nieuw gebouw maakt nog geen nieuw museum. Hart en ziel van een museum vormt natuurlijk de inhoud: welk verhaal wordt er verteld, welke objecten bewaard en getoond? 

Museum Vlaardingen is een bruisend museum voor iedereen die zich betrokken voelt bij het leven en werken in de rivierdelta van de Maasmond. Grote, ruime zalen wisselen af met kleine, intieme ruimten; verhalende presentaties, met moderne multi-media ingericht, wisselen af met mooie opstellingen van tastbare en bijzondere museumvoorwerpen. Vlaardingers, maar ook bezoekers van heinde en verre vinden hier iets van hun gading. De Joon, liggend voor het museum, dient als ontmoetings- en werkplek voor de vele vrijwilligers. Dit trefpunt is er ook voor vrijwilligers van andere organisaties die zich bezig houden met 5000 jaar cultuur en geschiedenis op deze plek, zoals de betrokkenen bij de zeillogger ‘Balder’, of de historische vereniging. 

Het verhaal dat centraal staat in dit museum is de relatie van de (Vlaardingse) mens met het water. Het verhaal van het water loopt als een 'blauwe draad' door de geschiedenis van Vlaardingen en Holland. Water is duizenden jaren lang de basis geweest om hier te kunnen leven. De mensen van de vlaardingencultuur in de Steentijd gebruikten hun boomstamkano’s om vis te vangen en zich te verplaatsen. In de Middeleeuwen was de toegang tot de Maas de basis voor een bloeiende handel. Het was het water in de moerassige rivierdelta, waar Dirk III in 1018 handig gebruik van maakte om de Slag bij Vlaardingen te winnen. Daarmee legde hij de basis voor de latere zelfstandigheid van Holland. Water is een voedselbron, en Vlaardingen is beroemd om zijn visserij, met name natuurlijk de haringvisserij. In de laatste decennia is ook water de basis geworden voor de welvaart: de komst van de industrie en de uitbreiding van de handel is te danken aan de ligging aan de Maas. 

Maar water is niet alleen een bondgenoot; het is ook een vijand. Het water overstroomde Vlaardingen zo veelvuldig, nog tot ver in de Gouden Eeuw, toen het Holland zo voor de wind ging. Vele handelsschepen en visserschepen keerden niet in de haven terug, door schipbreuken of oorlogsgeweld. De waterwegen gingen bovendien verzanden, zodat grote bagger- en kanaliseringsprojecten noodzakelijk waren, zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872. Tegenwoordig groeit het besef dat het wonen in de dichtbevolkte delta het ook nodig maakt te investeren in het milieu en de woonomgeving.

Het museum zal dit verhaal niet chronologisch vertellen, maar thematisch. Steeds kan er worden vergeleken tussen de omgang van de mens met het water 5000 jaar geleden en nu, en kan de bezoeker zich verbazen over de vindingrijkheid van de Vlaardingers. Waar in Nederland vind je een museum met een 5000 jaar oude boomstamkano, een ridder veldslag, zeventiende eeuwse zeehelden, stoere vissers en vissersvrouwen van rond 1900 en tenslotte een hypermoderne industriehaven?

Gerelateerde berichten


Contactgegevens

Westhavenkade 54

3131 AG Vlaardingen

mail@museumvlaardingen.nl

010-434 87 22

www.museumvlaardingen.nl

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

gesloten

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

12.00 - 17.00Locatie