Stichting Aanzet


Volgens Aanzet schuilt het succes van een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren in een effectieve en prettige samenwerking tussen ouders en professionals. Aanzet adviseert, traint en begeleidt directies, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en educatie. In opdracht van gemeenten voeren we beleid uit ter voorkoming van onderwijsachterstanden.

Aanzet als partner in het integraal kindcentrum

Aanzet is een deskundige en betrokken partner in het integraal kindcentrum (IKC). Door een gevarieerd en beproefd aanbod van cursussen, workshops, activiteiten en projecten kan vanuit het IKC een volwaardig aanbod gecreëerd worden voor ouders en kinderen. Aanzet adviseert, traint, begeleidt en professionaliseert leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij de ontwikkeling richting het integraal kindcentrum.

Aanzet… voor doelgroepkinderen

In opdracht en met subsidie van gemeenten voert Aanzet beleid uit ter voorkoming van taal- en onderwijsachterstanden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor ‘doelgroeppeuters’. We begeleiden, adviseren en stimuleren ouders van deze kinderen om gebruik te maken van de peuterspeelzaal en andere educatieve mogelijkheden.

Aanzet voor … voor ouders

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders begeleiden samen kinderen in hun groei en ontwikkeling. Aanzet verzorgt ouderavonden, trainingen en bijeenkomsten voor ouders. Deze activiteiten vergroten de betrokkenheid van ouders bij kinderopvang, peuterspeelzaal en school. Kortom: samen ervoor zorgen dat kinderen van 0 tot 13 jaar spelen, zich ontwikkelen en leren in het integraal kindcentrum!


Aanzet voor … kinderen

In het integraal kindcentrum leggen de kinderen de belangrijke basis voor hun verdere ontwikkeling en schoolloopbaan. Aanzet organiseert activiteiten om kinderen extra ondersteuning te bieden, vanuit het IKC of op verzoek van ouders en kinderen zelf.

Stichting Aanzet stimuleert professionals, ouders en kinderen een stap verder te gaan dan ze gewend zijn te doen.

Gerelateerde berichten


Contactgegevens

Van Beethovensingel 126

3133 EA Vlaardingen

info@stichtingaanzet.nl

010 - 2 322 111

www.stichtingaanzet.nl

Locatie