Stichting Elckerlyc


Over Elckerlyc


Stichting Elckerlyc biedt in opdracht van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam verschillende vormen van tijdelijke ondersteuning in het kader van de wet op maatschappelijke ondersteuning. Deze ondersteuning houdt het volgende in:

  1. Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk; Toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking; Veiligheid en leefbaarheid in gemeenten; Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
  2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met meervoudige complexe problematiek zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
  3. Bieden van opvang en beschermd wonen.

 

Medewerkers van Elckerlyc dragen aan bovenstaande doelen bij door:
  • de zelfredzaamheid en participatie van tijdelijk kwetsbare burgers te vergroten;
  • indien noodzakelijk-  tijdelijk, een beschermde veilige plek te bieden;
  • de sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in gemeente te vergroten en  dakloosheid en huiselijk geweld op te lossen en zo mogelijk te voorkomen.

Weten wat wij voor u kunnen doen en in samenwerking met wie? Kijk even op www.stichting-elckerlyc-vlaardingen.nl.Contactgegevens

Oosthavenkade 31

3134 NW Vlaardingen

aanmeldingen@st-elck.nl

010 - 435 50 00

www.stichting-elckerlyc-vlaardingen.nl

Locatie