WOW Therapie Vlaardingen


Henny van den Berg: Counsellor

Henny van den Berg is counsellor en haar praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Vlaardingen aan de Zwanensingel 9 in Vlaardingen.

Wat is Counselling?
Counselling is een erkend beroep met een effectieve vorm van hulpverlening bij psychische klachten. Een Counseller oordeelt niet. In onze samenleving wordt een sterk beroep gedaan op zelfregie en verantwoordelijkheid. Daar vloeit uit voort dat je moet kunnen omgaan met onzekerheden. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je weet hoe je dit aanpakt. Een Counsellor ondersteunt hierbij. Counselling wordt toegepast bij verschillende problemen en klachten. Voorbeelden hiervan zijn stress en overspannenheid en burn-out klachten, emotionele problemen, problemen op het werk, rouw en verlies, klachten van depressieve aard, levensvragen, chronische pancreasproblemen en bij een laag zelfbeeld

Het werk van een Counsellor beslaat een breed vlak: Psychotherapie, psychologie, coaching en maatschappelijk werk. Een Counsellor begint met luisteren. De Counsellor benoemt de diverse punten die hij/zij hoort en stemt af met de cliënt of hij het goed heeft begrepen. Daar wordt een behandeltraject op afgestemd. Dat kan zijn :

-        Cognitieve therapie (is jouw manier van denken)
-        Acceptatie van veranderende leefsituaties (door werk, ziekte, verlies)
-        Rouwverwerking toelaten
-        Psycho educatie (bij terugkerende emoties)
-        Traumaverwerking
-        Toekomstperspectief herschrijven na inzicht 

Wat doet het?
Leren omgaan met tegenslag. Een counsellor zal snel tot de kern van het probleem doordringen, altijd op een respectvolle manier zodat je je gehoord voelt. Hierbij blijft de counsellor objectief maar eerlijk. 

Wat doet het niet?
Behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. Dan verwijs ik door. 

Workshops
Henny van den Berg verzorgt ook workshops: WOW. WOW staat voor WorkshopsOpdeWerkvloer. WOW is een succesvolle interactieve werkvorm voor de werkvloer en teams om inzicht te krijgen in de dynamiek van het team. WOW levert maatwerk en geen trucjes. Hoe sterk sta jij op de werkvloer? Is er onvrede, pesten, loopbaan-stagnatie, carrière, hoge werkdruk? Het kan liggen aan je team, collega's, je leidinggevenden maar hoe ga jij er mee om? 
WOW is er ook voor jou persoonlijk. Ik schenk je individueel aandacht op het mentale vlak. Ik luister zonder oordeel.

Over Henny
,,Mensen vinden mij empathisch. Een bezige bij die graag met mensen werkt zowel individueel als in groepjes. Ik ben wars van abstracte begrippen als 'je moet het loslaten' of 'in je kracht gaan staan'. Het is aan mij om jou duidelijk te maken hoe je dat dan doet. Ik kom uit de theaterwereld waar ik veel leerde over gedrag. Toen ik gevraagd werd voor bedrijfstrainingen met rollenspel professionaliseerde ik dat met de studie A&O psychologie en alle vormen van Counselling. Ik werkte enkele jaren als bedrijfscounsellor in dienst van de politie en deed veel ervaring op met cliënten met trauma’s, conflicten, mediation en werkdruk.''

Meer informatie?
Bel Henny op 06 - 382 283 55 (op werkdagen tussen 9 en 9) of neem een kijkje op de websiteDe meeste Zorgverzekeraars vergoeden. Of jouw zorgverzekeraar daar tussen zit kun je hier nazoeken.

Gerelateerde berichten


Contactgegevens

Zwanensingel 9

3136 GZ Vlaardingen

info@hennyvandenberg.eu

06 - 382 28 355

www.hennyvandenberg.eu

Locatie