Aanpak overlast Centrum

22-12-2016 112 Redactie

VLAARDINGEN – Waar was het toezicht toen er op 24 november een vuurwerkbom afging in het Centrum, vroeg de fractie van ONS.Vlaardingen zich onlangs af. Dezelfde avond nog vuurde raadslid Ron Boers op het college er een aantal vragen over af. Deze week kwamen de antwoorden.

,,In de afgelopen periode is er samen met politie en de dienst Toezicht en Handhaving op verschillende manieren toezicht gepleegd en gehandhaafd op meldingen over jeugdoverlast in het centrum’’, aldus het college. ,,Dit gebeurt proactief op basis van het gemiddelde klachtenbeeld en reactief naar aanleiding van meldingen. Op het incident dat u aanhaalt is direct en adequaat gereageerd door verschillende politie-eenheden’’.

Het college verklaart vervolgens dat er wekelijkse afstemming is hoe de overlast aan te pakken en deels is de aanpak preventief. Hierbij worden jongeren uit het centrum geweerd en bij overlastgevend gedrag wordt er verbaliseerd, waarbij dikwijls de ouders gevraagd wordt hun kinderen zelf op te halen. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook preventief gefouilleerd en een wijkverbod opgelegd bij constatering van strafbare feiten.

Boers haalde in zijn vragen de woorden van districtschef van politie Sjoerd Top aan, die eerder heeft gezegd dat preventief fysiek toezicht het beste middel is om overlast en criminaliteit te voorkomen. Het college antwoordde hierop dat dit niet los kan worden gezien van de beschikbare capaciteit en de prioriteiten die op elk moment van de dag gesteld moeten worden. ,,Er is toezicht en als de veiligheidssituatie daarom vraagt kan en zal dit worden geïntensiveerd. In het onderzoek naar dit vuurwerkincident wordt uiteraard gebruik gemaakt van beschikbare en bruikbare camerabeelden. Het is aan het oordeel van de officier van justitie om te bepalen in hoeverre deze kunnen bijdragen aan een eventuele opsporing en vervolging van de daders’’.

Tenslotte benadrukt het college dat het er alles aan doet om samen met de politie, ondernemers en bewoners, de overlast te beheersen. ,,Bewoners en winkeliers die melding doen van situaties die de veiligheid en leefbaarheid (kunnen) aantasten kunnen rekenen op een adequate respons en opvolging van hun meldingen. Vormen van digitaal burgertoezicht en deelname aan Buurtpreventie leveren vanuit eigen betrokkenheid ook een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in de stad’’.Gerelateerd