Bedrijven op orde bij integrale controle

19-09-2016 112 Redactie

VLAARDINGEN - Toezicht en Handhaving van de gemeente Vlaardingen heeft op 15 september een integrale bedrijvencontrole gehouden. Bij deze controle op bedrijventerreinen Groot Vettenoord en de Vergulde Hand zijn weinig misstanden aangetroffen. Behalve dat bij een aantal bedrijven de brandblussers niet gekeurd waren, zijn geen andere bijzonderheden aangetroffen. In het algemeen zagen de bedrijven er zowel van binnen als buiten netjes uit.

Bij een integrale controle wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de uitgegeven vergunningen en andere geldende regels. Hier valt de denken (brand)veiligheid en onveilige situaties. Deze integrale controle is een samenwerking tussen de politie, DCMR, Stedin, de brandweer, de sociale recherche van Stroomopwaarts en gemeente Vlaardingen. Door met diverse controlerende instanties tegelijk op pad te gaan wordt de overlast voor de ondernemers tot een minimum beperkt. De controles worden jaarlijks meerdere keren georganiseerd.Gerelateerd