Burgemeester sluit autodemontagebedrijf

09-07-2020 112 Redactie

De Vulcaanweg in Vlaardingen.

VLAARDINGEN - Burgemeester Bas Eenhoorn heeft een spoedsluiting opgelegd aan een autodemontagebedrijf aan de Vulcaanweg in Vlaardingen. In het bedrijf werden meerdere gestolen goederen aangetroffen. Het bedrijf blijft voor minimaal drie maanden gesloten.

De misstanden werden aangetroffen tijdens een integrale bedrijvencontrole. Aan deze controle hebben, naast boa’s en bouw- en woningtoezicht van de gemeente Vlaardingen, verschillende partners meegedaan. De douane, politie, DCMR, het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), Stedin, Verzekeringsbureau voor voertuigcriminaliteit (VbV) en de brandweer.

De gemeente Vlaardingen trok bij deze controle op met meerdere partners waaronder het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT). Dit team helpt gemeenten binnen de regio Rotterdam met het verbeteren van de bestuurlijke aanpak met advies, uitvoering en informatie. De bestuurlijke aanpak is namelijk hét instrument om ondermijnende criminaliteit te frustreren en te belemmeren.

In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 van de gemeente Vlaardingen is de aanpak van ondermijning als speerpunt opgenomen. Uit de veiligheidsanalyse komen namelijk nadrukkelijk de grootschalige ondermijningsproblemen in Vlaardingen naar voren. In de afgelopen periode zijn er bijvoorbeeld meerdere grote hennepkwekerijen aangetroffen, gestolen onderdelen en situaties waaruit voorbereidende handelingen voor de productie van harddrugs bleken.

Omdat de bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit zijn in 2019 de integrale controles geïntensiveerd. Meer partners hebben zich aangesloten bij de integrale controles zoals de Belastingdienst, de VbV en het AVIM. Dit bevordert de aanpak van ondermijning, meer misstanden kunnen worden aangepakt. Ook zoomt de gemeente in op branches die oververtegenwoordigd zijn op de bedrijventerreinen en waarvan bekend is dat deze gevoelig zijn voor ondermijning. Daarnaast houdt de gemeente in de gaten of malafide ondernemers vanuit de regio richting Vlaardingen komen. Hierover is nauw contact met de regiogemeenten.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date