Criminaliteitscijfers nog reden tot zorg

03-11-2016 112 Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Deze week werden de criminaliteitscijfers over het derde kwartaal van dit jaar gepresenteerd door het college. Dat wil zeggen, de cijfers over de periode januari tot en met september, zowel voor 2016 als voor 2015. Statistieken uitgesplitst naar vormen van criminaliteit over per kwartaal ontbraken.

Over de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal geregistreerde misdrijven met bijna 7% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De meeste daarvan zijn terug te voeren op het gestegen aantal fietsendiefstallen en auto-inbraken. Het aantal woninginbraken is daarentegen gedaald met ongeveer 10%. Hoezeer de aangiftebereidheid is gestegen of gedaald, bij bijvoorbeeld fietsendiefstal, is daarbij onbekend.

Bij geweldsmisdrijven meldt het college dat deze gedaald zijn met 22%. Gesproken wordt over bedreigingen, mishandelingen en straatroof. Niet benoemd wordt het aantal overvallen, dat ook onder de categorie geweldsmisdrijven valt. Hierbij is er sprake van een stijging, in de genoemde periode, van 3 naar maar liefst 11.  De meeste zijn daarbij terug te voeren op enkele daders, zoals die van de overval op de winkel van Bart Smit  in het Centrum. De daders van deze overval en enkele andere overvallen zitten vast. Overigens vonden in 2015 de meeste overvallen plaats in het laatste kwartaal van het jaar.

Inmiddels is er een High Impact Crimes-team geformeerd dat de komende tijd gerichte aandacht gaat geven aan inbraken, straatroof en overvallen. In het kader van het Donkere Dagenoffensief zal er bovendien ook weer preventief gefouilleerd worden.

 

Gerelateerd