Gemeente gaat drugspanden sluiten

03-07-2017 112 Redactie

VLAARDINGEN - Een wietplantage of harddrugs in je huis of in je zaak? Afhankelijk van het aantal planten of de hoeveelheid drugs zal de gemeente het pand sluiten voor drie tot zes maanden. Dat is het uitgangspunt van de gemeente waar het gaat om panden waar drugs worden verkocht, verstrekt, afgeleverd of waar het aanwezig is. De wet die het allemaal mogelijk maakt wordt de Wet Damocles genoemd en afgelopen week maakte de gemeente bekend dat de uitwerking ervan nu ook in Vlaardingen toegepast gaat worden.

Het doel van de sluiting van een pand is de rol van het betreffende pand in het drugscircuit ongedaan te maken, de rust in de omgeving te laten wederkeren en herhaling van ernstige verstoring van de openbare orde en verdere aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen. Een waarschuwing of een sluiting van kortere duur dan drie maanden wordt in beginsel niet afdoende geacht om de genoemde risico's te verminderen of weg te nemen.

Belangrijk is hierbij dat er sprake moet zijn van een aanwezige handelshoeveelheid. Volgens de criteria van het Openbaar Ministerie worden een hoeveelheid harddrugs van maximaal 0,5 gram, een hoeveelheid softdrugs van maximaal 5 gram en 5 cannabisplanten als hoeveelheden voor eigen gebruik aangemerkt. Een sluiting van drie maanden is gerechtvaardigd bij het aantreffen van meer dan 15 hennepplanten of een handelshoeveelheid softdrugs van meer dan 30 gram. Een sluiting van zes maanden of meer is gerechtvaardigd bij het aantreffen van een handelshoeveelheid harddrugs van meer dan 0,5 gram, als er sprake is van recidive, de eigenaar betrokken is bij drugshandel, het een voor publiek toegankelijk lokaal betreft en als er aanwijzingen zijn dat drugs vanuit het pand zijn verkocht of dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit.

In bijzondere gevallen wordt overgegaan tot een spoedsluiting. Hierbij moet gedacht worden aan het aantreffen van wapens of explosieven, verkoop van drugs aan een minderjarige, bezit van harddrugs door een minderjarige in het pand of andere ernstige (gewelds)incidenten waarbij de openbare orde, veiligheid of gezondheid in het geding is.