Meer dan helft winkeliers slachtoffer misdrijf

30-11-2015 112 Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vierenvijftig procent van de winkeliers in de binnenstad heeft in 2014 te maken gehad met criminaliteit. Dat is één van de resultaten van een enquête die ONS Vlaardingen begin dit jaar gehouden heeft onder 168 ondernemers in het Centrum. Van die groep hebben er 125 een schriftelijke vragenlijst ingevuld terug gestuurd waarop negen vragen gesteld werden over criminaliteit, misdrijven en veiligheid. Vandaag presenteerden raadsleden Ron Boers en Frans Hoogendijk de resultaten van de volledige enquête, getiteld  “Onderzoek Veiligheidsbeleving Centrum: Centrum onder Toezicht”, aan pers en aan burgemeester Bert Blase.

ONS Vlaardingen schetst als doel van het onderzoek ‘een reëel beeld krijgen van de mate waarin ondernemers gebukt gaan onder criminaliteit en overlast, of zich onveilig voelen en waarop dat gevoel is gebaseerd. De betreffende ondernemers komen zelf met een aantal aanbevelingen om het gevoel van veilig kunnen werken te bevorderen: meer politietoezicht, meer cameratoezicht, meer en betere verlichting en de aanpak van hangjongeren.  Daarnaast moet het doen van aangifte eenvoudiger worden; een groot deel bespaart zich nu nog die moeite omdat het tijdrovend is en het al gauw omzet kost. Immers, de tijd besteed in het politiebureau is tijd die al gauw omzet kost als je weinig of geen personeel hebt.

De kracht van het onderzoek van ONS Vlaardingen is dat het nu niet eens uitgaat van aangiftes en geregistreerde misdrijven maar een beeld schetst vanuit de ervaring van ondernemers zelf. Ron Boers: ,,We merkten dat er verschillen waren tussen het aantal geregistreerde inbraken en het daadwerkelijk aantal uitgevoerde inbraken, zoals aangegeven door ondernemers. Waar lag dat nou aan ? Is de aangiftebereidheid dan zo afgenomen, bijvoorbeeld?’’

In de opzet van het onderzoek zitten echter nog wel enkele zwakheden; zo worden winkeldiefstal, inbraak, vernieling en overvallen in één vraag gepropt. Hoe vaak er dus sprake is van óf diefstal, óf een overval enzovoorts wordt niet duidelijk. Het is alsof je de vraag stelt: ,,Heeft u weleens een kabouter gezien óf ontbijt u weleens?’’  Veel mensen ontbijten weleens en antwoorden met ‘ja’, maar in de resultaten is niet duidelijk of er tussen die mensen er ook zitten die kabouters hebben gezien.

Burgemeester Blase noemde bij de overhandiging het onderzoek een mogelijk nuttige aanvulling op bestaande gegevens en zegde toe het stuk te betrekken bij de komende raadsvergaderingen over veiligheid (behandeling Integraal Veiligheidsplan). Het eenvoudiger maken van het aangifte doen door winkeliers, in de winkel zelf bijvoorbeeld, zou hij onderzoeken.Gerelateerd