Nieuwe naam en uniformen Lichtblauwe Brigade

21-09-2016 112 Redactie

VLAARDINGEN - De bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Vlaardingen hebben een nieuwe naam en nieuwe uniformen. De Lichtblauwe Brigade gaat vanaf nu verder onder de naam Toezicht en Handhaving. Hiermee volgen zij de landelijke trend qua uniform en naam.

Veel mensen denken bij Toezicht en Handhaving aan parkeercontroleurs. Ze controleren wel of  automobilisten zich aan parkeerregels houden zoals bijvoorbeeld hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Maar het werkterrein van Toezicht en Handhaving is veel breder.
 

Prettig wonen in de wijk


Toezicht en Handhaving zorgt voor veiligheid en handhaving: van toezicht tot verbalisering, van voorlichting tot waarschuwing. De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA’s) die bekeuringen mogen uitdelen. Ze treden op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling van de stad: afval op straat, inbraakpreventie, hondenpoep,  fietswrakken, hangjongeren en andere zaken waar Vlaardingers last van kunnen hebben. Toezicht en Handhaving zorgt ook dat er in contact wordt getreden met de ouders van overlastgevende jongeren en ze controleren op verkoop van alcohol aan minderjarigen. Bij ongevallen verleent Toezicht en Handhaving eerste hulp totdat de eventuele hulpdiensten aanwezig zijn. Ook wordt er gelet op inbraken en diefstal. De medewerkers zijn opgeleid tot beroepsverkeersregelaars en bij grote incidenten zoals brand of ongevallen zorgen zij voor een veilige doorstroom van het verkeer.

Toezicht en Handhaving heeft een biketeam, zij zijn speciaal opgeleid om op de fiets te surveilleren. Ook organiseert Toezicht en Handhaving controles op de bedrijventerreinen en treedt op de bedrijventerreinen op tegen overlast, vernieling en vervuiling. De handhavers spreken mensen aan op hun gedrag en indien nodig, schrijven ze boetes uit.
 

Bestuurlijke Aanpak Hennep


Naast bovengenoemde taken voert Toezicht & Handhaving ook de Bestuurlijke Aanpak Hennep uit. Hiervoor is in 2009 het convenant Bestuurlijke Aanpak Hennepteelt gesloten. Op basis van dit convenant werken de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties en Stedin samen om de illegale hennepteelt en de gevaren en overlast die daarmee gepaard gaan een halt toe te roepen. Hennepkwekerijen vormen risico op brandgevaar, stank- en wateroverlast. Vaak gaan er criminele organisaties achter schuil.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date