Overstroming niet door falend gemaal

20-08-2015 112 Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Een storing van de pomp in het gemaal aan de Groeneweg kan niet de oorzaak zijn geweest van de overstroming daar op vrijdag 14 augustus. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek dat het college deze week in een raadsmemo presenteerde.

Uit de computergegevens van het gemaal en de waarneming van de gemeentelijke onderhoudsmensen blijkt wel een storing, maar die vond pas plaats omstreeks 22.20 uur die vrijdag. De eerste melding van wateroverlast kwam rond 21.56 uur binnen en op dat tijdstip werkte de pomp nog.

Het probleem lijkt, volgens het raadsmemo, bij een blinde put te zitten. Dit is een inspectieput voor de riolering, die ondergronds afgedekt is met een betonnen plaat met daarop nog een zandlaag van 10 à 15 centimeter tot aan het wegdek. Bij het opgraven van de put is gebleken dat de betonnen plaat waarschijnlijk opgedrukt is, door de enorme intensiteit van neerslag aan het begin van de bui of door een luchtdrukgolf die daarmee gepaard ging. Hoewel er op de Groeneweg geregeld sprake is van regenwateroverlast, is een calamiteit met de riolering zoals die van afgelopen vrijdag in de afgelopen 30 jaar niet eerder voorgekomen.

Wethouder Ruud van Harten gaf bij de persbijeenkomst van dinsdag 18 augustus aan dat dat de constructie van de oude gemetselde put met een betonnen plaat en een zandlaag mogelijk niet meer afdoende is. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe constructie . ,,Het uitgangspunt is dat we dit nooit meer gaan meemaken'', aldus van Harten.

De vraag blijft nog wie er verantwoordelijk is en waar met zekerheid de oorzaak ligt, iets waarover het raadsmemo en het onderzoeksrapport nog geen uitsluitsel geven. De bewoners en ook de gemeente hebben inmiddels wel contact opgenomen met de betrokken verzekeraars om de ontstane schade financieel af te wikkelen.

 

Gerelateerd