Maatschappelijke ondersteuning scoort voldoende

06-03-2017 Gezond Redactie

VLAARDINGEN - In 2016 heeft de gemeente Vlaardingen onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners die maatschappelijke ondersteuning ontvangen. Vlaardingers waarderen de kwaliteit van de ondersteuning met een rapportcijfer 7,5.

Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag en dat de ondersteuning bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. In totaal zijn 1038 inwoners benaderd en hebben 412 inwoners meegedaan. Het onderzoek is gelijktijdig in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en wordt volgend jaar herhaald. De gebruikte vragenlijst wordt landelijk toegepast.

 

Extra regelingen 2017

Wethouder Ruud van Harten: ,,Als gemeente hebben we sinds 2015 meer verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We hebben gekozen voor een geleidelijke overgang. Ook zijn we op een andere manier gaan werken. Bijvoorbeeld voor de inzet van huishoudelijke hulp is niet het aantal uur, maar een schoon huis als resultaat het uitgangspunt. Dit is voor sommige mensen wel even wennen geweest. We zijn tevreden met de resultaten van het onderzoek. Het geeft ons input om de zorg en ondersteuning nog verder te verbeteren. Om te voorkomen dat mensen zorg en ondersteuning gaan mijden vanwege te hoge kosten, is voor veel Vlaardingers de eigen bijdrage voor de maatschappelijke voorzieningen verlaagd. Daarnaast zijn er extra regelingen. Bijvoorbeeld voor de inzet van extra huishoudelijke hulp, die ook door mantelzorgers aangevraagd kan worden. Verder willen we inwoners nog meer bekend maken met de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.’’

 

Wmo: hoe werkt het in Vlaardingen?

De gemeente heeft de taak mensen te ondersteunen bij wie het niet lukt zelfstandig hulp te regelen. Die ondersteuning regelt de gemeente met de vier wijkteams in Vlaardingen. In die teams werken professionele hulp- en zorgverleners, die samen met de betrokkenen bespreken welke ondersteuning nodig is. Voor ouderen en mensen met beperkingen zijn er voorzieningen beschikbaar zoals aanpassingen in huis, dagbesteding, huishoudelijke hulp, rolvoorzieningen en vervoer. Deze voorzieningen zijn er om hen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk gezond thuis blijven wonen. Voor deze Wmo-voorzieningen hebben de wijkteams afstemming met ROGplus. ROGplus is de organisatie voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die maatwerkvoorzieningen regelt en indicaties verzorgt.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date