SEH Vlietland Ziekenhuis 's nachts dicht

19-10-2016 Gezond Redactie

VLAARDINGEN/SCHIEDAM - 's Nachts geen spoedeisende hulp meer in het Schiedamse ziekenhuis. Dat besluit heeft het Franciscus Gasthuis & Vlietland vandaag aan het personeel van de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care - en de buitenwereld - bekendgemaakt. Reden: een tekort aan verplegers.

De sluiting gaat in op 1 november. De ziekenhuisdirectie gaat er vanuit dat mensen die spoedeisende medische zorg nodig hebben, hun weg zullen vinden naar het Franciscus Gasthuis. Het gaat dan om mensen die met de ambulance worden vervoerd en zogenaamde zelf-verwijzers die bij de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenlopen.

De directie spreekt van een noodmaatregel. Die is genomen in overleg met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de organisatie die er voor moet zorgen dat bij grote ongevallen en rampen, de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden samenwerken. ,,Vanzelfsprekend is opschaling bij (externe) calamiteiten en rampen voor beide locaties gegarandeerd.''

Ook is er overlegd met de ambulancedienst en de huisartsen. Er wordt 'afgestemd' met de Huisartsenpost Nieuwe Waterweg. De ziekenhuisgroep zegt er alles aan te blijven doen op gekwalificeerd personeel aan te trekken en spreekt daarom van een mogelijk tijdelijke maatregel. De verwachtingen snel verplegers aan te trekken zijn niet hooggespannen. Mede op grond van de resultaten van een wervingscampagne die het ziekenhuis al voor de zomer begon. In heel het Rijnmondgebied en de Haagse regio kampen SEH's met personeelskrapte. Het Capaciteitsorgaan dat erover gaat heeft onlangs besloten de landelijke opleidingscapaciteit voor SEH-verpleegkundigen (en Intensive Care en hartbewakingsprofessionals) drastisch te verhogen.

,,De arbeidsmarkt voor SEH-verpleegkundigen in de regio en in Nederland is snel verslechterd'', zo stelt de Franciscusdirectie in een persbericht. ,,Voor Franciscus Gasthuis & Vlietland betekent het tot onze spijt dat wij op korte termijn de continuïteit voor beide SEH-afdelingen in Rotterdam én in Schiedam niet kunnen garanderen. Om de best mogelijke continuïteit te kunnen bieden zijn wij genoodzaakt om ’s nachts de beschikbare capaciteit te concentreren op de SEH level 2 van Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Dit betekent dat de SEH Franciscus Vlietland te maken krijgt met een (tijdelijke) nachtelijke sluiting per 1 november 2016.''

Kinderen die komen voor de kinderarts kunnen wel op elk moment van de dag terecht in Franciscus Vlietland, aldus de aankondiging.

Verschillende partijen in de regio spraken eerder al hun zorg uit over de teruggeschroefde capaciteit op de Spoedeisende Hulp van het Vlietland omdat dat eens te meer voeding geeft aan de indruk dat het niveau van vooral acute zorg in het ziekenhuis meer en meer wordt teruggeschroefd. Het overbrengen van de geboortezorg en kindergeneeskunde naar Rotterdam is een ander voorbeeld daarvan.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date