Stichting Toetssteen naar zinderende finale

24-11-2018 Gezond Redactie

VLAARDINGEN - Stichting Toetssteen stopt aan het eind van dit jaar. Bijna negen jaar na de start gaat de ideële organisatie met welverdiend pensioen na het neerzetten van 365 woningen, het slaan van meer dan 1.200 waterputten en de aanstaande opening van een nieuw ziekenhuis voor vrouwen met kanker. Plaats van handeling: Cambodja. 

Wat begon als een familiebezoek aan een verre nicht, resulteert tot op de dag van vandaag in betere paalwoningen, goed drinkwater en straks dus ook in een hospitaal voor de allerarmsten; mensen zonder noemenswaardig toekomstperspectief.

Start

De start in 2010 was overdonderend. Initiatiefnemer Giulio Tomaello: ,,In een uur tijds was er een huis (kosten $ 1.000,-) gefinancierd. Zes weken later was er geld voor veertien huisjes en twee grote waterreservoirs. 'Nu kun je beter stoppen', zei mijn nicht. ,,Wij moeten ze immers bouwen.'' 

Van het een kwam het ander. Het werd een jaarlijks gebeuren; een bouwploeg vanuit Nederland die in Cambodja de handen uit de mouwen steekt. De reis altijd gelardeerd met toerisme en sociale bezoeken. Dat laatste bedoeld om 'het leven' daar te proeven. Armoe en ellende, je wist gelijk waarvoor we er waren.’ 

Van alle huizen (met betekenisvolle namen) zijn foto’s gemaakt met de nieuwe bewoners. En die palen? Hard nodig omdat tijdens de moesson alles onder liep. Inclusief het binnen opgeslagen voedsel. En waterputten (tot 18 meter diep, met waterhyacinten die de verdamping verminderen en vol vissen) omdat Cambodja tussen de regenperiodes (juni t/m november) droog is als hop. Giulio Tomaello: ,,Cambodja is sterk afhankelijk van de seizoenen. Is het nat, dan zijn er geen toeristen en dus ook geen inkomen.'' 

In Cambodja vond Toetssteen Janne Ritskes, geboren in Smilde en als kleuter verkast naar Canada, die op haar manier sinds 1992 in totaal 4 miljoen […] Cambodjanen door de tijd aan een menswaardig bestaan heeft geholpen. ,,Geen makkelijk bestaan. Het waren de jaren ná Pol Pot. Maar tot ver na zijn gedwongen aftreden regeerde de communistisch dictator en ondoorgrondelijke massamoordenaar over zijn graf.'' Mede door toedoen van de onwankelbare Britten en Amerikanen die hem trouw bleven, was Cambodja nog heel lang een gevaarlijk en angstig land. 

Toekomst

Het ziekenhuis is bijna volledig gefinancierd door donateurs uit de hele wereld en zal in 2019 deur-voor-deur geopend worden. Stichting Toetssteen heeft de eer ooit de eerste donatie samen met de bouwcombinatie Erasmus MC te hebben gedaan. En wil nu ook zorgen dat het ziekenhuis kan worden afgebouwd. Nu veiligheid en werk in het land zijn gerealiseerd is het tijd voor de gezondheidszorg. Mét veelal afgeschreven apparatuur uit omringende landen nog altijd een dure klus. Ook moet kundig personeel worden geworven en maandelijks betaald. Ook geen sinecure.

Een-en-ander is financieel gestroomlijnd met de hulp van het Academisch ziekenhuis in Singapore. ,,Mensen met een kleurtje hebben helaas ook in Cambodja een achterstand. Tel daarbij op dat door de geforceerde bevallingen, het kind wordt met twee handen uit de baarmoeder geduwd, infecties vrij spel hebben en kanker op de loer ligt en de noodzaak van een hospitaal laat zich niet langer raden. Los nog van de schaamtecultuur waardoor vrouwen niet snel naar de dokter lopen bij een klacht. Anno 2018 worden deze vrouwen medisch niet behandeld en sterven ze een pijnlijke dood.'' Het ziekenhuis krijgt 250 bedden en zo’n 200 plaatsen op de polikliniek.

Galadiner

Om de financiën een extra stimulans te geven is er op 8 december een galadiner in de Vlaardingse Harmonie gepland. Hier kunnen 100 gasten voor € 150,- per couvert aanschuiven om te genieten van een, door het Maassluise Smaak & Meer tegen kostprijs aangeboden heerlijke maaltijd. Diona Fox & her Ragdolls zorgen voor de feestelijke muziek. Naast het culinaire komt er een hele leuke veiling. Hier gaan diverse bijzondere 'aanbiedingen' naar de hoogste bieder.

Mochten zich gegadigden aandienen Stichting Toetssteen over te willen nemen, dan zijn die welkom. Uitgangspunt is wel dat alle inkomsten naar de allerarmsten blijven gaan. Er moet passie zijn voor mensen en geld is slechts een middel, geen doel! Giulio Tomaello en kompaan Cor Hoogeveen van Eterno Terrazzo stoppen er in ieder geval mee. Maar niet zonder een geweldige eindspurt! Ze rekenen op uw steun. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar toch heel graag een donatie willen doen voor het ziekenhuis voor vrouwen met kanker, dan kan dat t.n.v. Stichting Toetssteen o.v.v. ‘Nokor Tep’: IBAN: NL61RABO0158588428 (BIC: RABONL2U).

Heeft u nog iets leuks voor de veiling: stuur ze gerust een mail!

Stichting Toetssteen
p/a Koningin Julianaweg 106
3155 XH  Maasland
E-mail: info@stichtingtoetssteen.nl
Website: www.stichtingtoetssteen.nl

Telefoon: 06-5377 5737