Wat als ik me niet meer goed kan uitdrukken?

05-03-2018 Gezond Redactie

VLAARDINGEN - Op dinsdag 6 maart is er weer het maandelijkse Alzheimercafé . Deze keer met als thema: Wat als ik me niet meer goed kan uitdrukken?

Bij dementie komt er vaak afasie voor; taalstoornissen. De spraak is niet meer vloeiend, iemand moet zoeken naar woorden, gebruikt soms de verkeerde woorden of het taalbegrip wordt minder. Is er dan nog therapie mogelijk zoals logopedie? Zijn er hulpmiddelen? Wat kun je doen als gesprekspartner? Help je bijvoorbeeld iemand met afasie om in te vullen wat hij zal bedoelen? Deze en andere vragen komen aan de orde op 6 maart. De sprekers voor deze avond zijn een mantelzorger die uit eigen ervaring vertelt en Obbe de Roos, logopedist in het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Uiteraard is er na afloop ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen over dit onderwerp, of elk ander onderwerp aangaande dementie.

Het Alzheimercafé Vlaardingen vindt plaats op dinsdag 6 maart in de Brasserie van Het Zonnehuis Vlaardingen aan de Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen. Het programma begint om 19.30 uur maar vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. De avond eindigt om 21.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date