Wijkteams weer terug naar ‘normaal’

25-05-2020 Gezond Redactie

VLAARDINGEN - Vanaf 2 juni kunnen de wijkteams weer inwoners ontvangen op de inloopspreekuren in de wijken. Dit vindt plaats op een veilige en verantwoorde manier, rekening houdend met de 1,5 meter afstand en de voorschriften van het RIVM. Ook cliëntgesprekken of afspraken met samenwerkingspartners kunnen - indien gewenst – op kantoor worden gehouden.

 
Tot 2 juni aangepaste dienstverlening

Op dit moment werken de medewerkers van de wijkteams vanwege de coronamaatregelen op een aangepaste manier. Fysiek contact is zoveel mogelijk beperkt. Huisbezoeken en bezoeken van inwoners op het hoofdkantoor vinden alleen plaats als dat echt nodig is. De dienstverlening vindt op dit moment daarom veelal digitaal en telefonisch plaats.

Tot 2 juni kunt u de medewerkers telefonisch bereiken via telefoonnummer (010) 473 1033 of per info@wijkteamsvlaardingen.nl . Als u buiten kantoortijden belt, hoort u welk nummer u kunt bellen als er sprake is van een crisissituatie.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date