Geen zzp'ers in brandweerkazerne

31-03-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het is de TaskForce zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) niet gelukt de financiering van de plannen voor zzp-huisvesting in de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan rond te krijgen. De gemeente vraagt nu aan Heijmans Vastgoed om naar de herontwikkeling van de kazerne te kijken als onderdeel van het totale gebied. 

Wethouder Ruud de Vries: ,,Aan het animo ligt het zeker niet. De gezamenlijke promotie van het zzp-initiatief, samen met de TaskForce zzp’ers heeft tot zo’n zeventig geïnteresseerden geleid. Helaas blijkt nu de financiering een obstakel voor het door de taskforce opgestelde plan. Ik sta nog steeds achter het idee van gezamenlijke huisvesting in de kazerne, maar een kazerne heeft uiteraard geen standaardinterieur en de investering om het pand te verbouwen tot bedrijfshuisvesting is enorm. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid is een van de speerpunten in het Actieplan Economie. Ik hoop dat door het bijstellen van de plannen realisatie van zzp-huisvesting nog ergens mogelijk is.'' 

De voormalige brandweerkazerne, die eigendom is van de gemeente, is gelegen in het gebied van de woningbouwlocatie van De Buitenplaats Van Ruytenburgh. In de in 2013 tussen gemeente en ontwikkelaar Heijmans gesloten koopovereenkomst over de ontwikkeling van het hele gebied zijn ook afspraken gemaakt over herbestemming van de brandweerkazerne. Deze afspraak is dat als de gemeente niet tot overeenstemming zou komen met de TaskForce, de herbestemming van de brandweerkazerne een onderdeel zou worden van de door Heijmans Vastgoed BV te realiseren ontwikkeling van het gehele gebied. Heijmans gaat nu op zoek naar een goede herbestemming van de kazerne. 

De herontwikkelingsplannen van de TaskForce zzp’ers voor de voormalige brandweerkazerne waren het resultaat van het project ‘zzp’ers in beeld’ van de  Kamer van Koophandel, de gemeente Vlaardingen en IKV Ondernemend Vlaardingen. Uit onderzoek bleek dat er ruim 3.000 zzp’ers en kleine ondernemers in Vlaardingen zijn en dat zeventien procent hiervan wil verhuizen naar een aansprekende werkomgeving. Er is in Vlaardingen echter te weinig aanbod om in die behoefte te voorzien. Daarnaast bleken Vlaardingse zzp’ers behoefte te hebben aan meer onderling contact en samenwerkingsmogelijkheden. De voormalige brandweerkazerne werd toen tot dé favoriete (samen)werklocatie benoemd door de Vlaardingse zzp’ers. De TaskForce zzp’ers zal zich blijven inzetten voor bedrijfshuisvesting voor zzp’ers en kleine ondernemingen in Vlaardingen. De TaskForce gaat zich de komende periode beraden op andere mogelijkheden.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date