Ondernemers en gemeente: samen de schouders eronder!

09-06-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Eind 2014 deed de IKV Ondernemend Vlaardingen een oproep aan alle Vlaardingers om mee te denken. Het ging om ideeën en initiatieven om te besparen of zelfs geld binnen te halen voor de stad. Het college van burgemeester en wethouders kreeg het resultaat van de IKV en gaat samen met deze vereniging van en voor ondernemers met de meest kansrijke tips aan de slag. Inmiddels zijn er al concrete stappen genomen op het gebied van inkoop, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en deregulering.

De 32 ideeën die de IKV heeft ingezameld komen vanuit een brede vertegenwoordiging van de Vlaardingse samenleving. In overleg hebben de IKV en de gemeente 22 ideeën nader laten onderzoeken door de deskundigen van de gemeente. In verschillende sessies hebben de gemeente en de IKV de resultaten nader besproken. Uiteindelijk hebben de twee partijen de meest kansrijke ideeën geselecteerd om samen verder uit te werken.

Minder regels

Wethouder Ruud de Vries: ,,Op een aantal vlakken constateerden we dat er politiek en bestuurlijk andere keuzes gemaakt waren omdat de gemeente Vlaardingen een andere belangenafweging kent dan die van veel bedrijven en instellingen. Gelukkig vonden we samen ook genoeg gemeenschappelijks in kansrijke ideeën die we samen geselecteerd hebben om verder uit te werken’’.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vergunningstrajecten en deregulering. Als alle partijen samenwerken, kunnen vergunningstrajecten dan efficiënter? Zijn die regels allemaal nodig? Ondernemers, bewoners en ambtenaren van de gemeente Vlaardingen zijn samen een traject gestart om te onderzoeken of en hoe er winst te behalen is in vergunningstrajecten. Een ander voorbeeld is de openbare ruimte bedrijventerreinen. Kunnen de bedrijven op bedrijventerreinen zelf de openbare ruimte beheren? De gemeente staat er voor open om in goed overleg hier een overeenkomst over te sluiten. Ook kan het zijn dat de verzamelde ondernemers de openbare ruimte op hun bedrijventerrein willen kopen om zo het beheer van hun terrein in eigen hand te nemen. De gemeente gaat in overleg met bedrijventerreinen om te kijken hoe hier verder uitwerking aan kan worden gegeven.

Voor wat betreft het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat de gemeente onderzoeken of zij bedrijven die bijdragen aan maatschappelijk of collectief nut, kan belonen door een voordeel bij aanbestedingen. Hiermee kan de gemeente bedrijven stimuleren om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Maatschappelijke Kring Vlaardingen

Naast de bezuinigingsideeën riep de IKV het maatschappelijk middenveld op zich te verenigen. Dat heeft inmiddels geleid tot de Maatschappelijke Kring Vlaardingen, een ontwikkeling waar het college van burgemeester en wethouders enthousiast over is.

Leerzaam proces

,,Voor de gemeente was het reageren op de door de IKV verzamelde ideeën een leerzaam proces’’, vertelt wethouder Ruud de Vries. ,,De lijst geeft een mooie kijk op de inventiviteit en betrokkenheid van veel Vlaardingers. Daarnaast heeft het ons ook laten zien dat het lang niet altijd bekend is wat we als gemeente doen en waarom we bepaalde keuzes maken. We moeten proberen betrokkenen beter op de hoogte te houden van ons werk.’’


Gerelateerd