'Een ontzaglijk en demoraliseerend kwaad'

14-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 14 mei 1924: 'Een ontzaglijk en demoraliseerend kwaad'.

Als hem voor de zoveelste keer een geval van dierenmishandeling door de Vlaardingse jeugd wordt gerapporteerd, is voor de Wethouder van Onderwijs de maat vol. Hij sommeert leerkrachten van alle Vlaardingse scholen om de jeugd tot de orde te roepen. 

,,Dezer dagen werd mij, niet voor het eerst trouwens, een geval van gruwelijke vogelmishandeling gerapporteerd, gepleegd door schoolgaande en opgeschoten jeugd. Telkens bestaat bovendien de gelegenheid zich aan de meest verscheiden gevallen van dierenmishandeling te stooten, en het schijnt werkelijk dat dit ontzaglijke en demoraliseerende kwaad weder hand over hand toeneemt. 

Veel voorkomende vormen zijn ook het kwellen van kikvorschen, het gooien naar watervogels, honden, katten, enz. Het verstoren van vogelnesten heeft op het oogenblik weer een schandelijken omvang aauggenomen. Ieder is in slaat dit nog aanmerkelijk aan te vullen. 

Ik acht het zeer dringend gewenscht dat een oppzettelijke en algemeene poging aangewend wordt om het kwaad te beteugelen en roep daartoe uw aller medewerking in. Laat men in iedere klasse van elke school nog eens nadrukkelijk de jeugd wijzen op het menschonteerende dat in dierenmishandeling gelegen is en op den verheffenden plicht om steeds en onder alle omstandigheden eerbied te betoonen voor het geschapene. 

Ik laat gaarne aan u over dit te doen op de wijze en naar den vorm, welke u het beste lijkt doch ik reken zeer stellig op uw instemming en medewerking.

Gerelateerd