'Weten hoever je financiële polsstok reikt'

17-09-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Na 44 jaar mooi werk bij de ING bank had Hans het wel gezien met alle financiële werkzaamheden. Maar het kriebelde wel na zijn pensioen. ,,Helemaal niets meer doen was voor mij geen optie'', aldus Hans. Via het diaconaal overleg kwam hij in contact met diaconaal consulent Rob van Herwaarden en daarmee ook met het initiatief van Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje wil een medemens zijn van hen die te maken hebben met de harde werkelijkheid van schulden. Vrijwilligers geven, preventief, hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond.

,,Er wordt al snel geoordeeld over mensen met schulden maar het kan iedereen overkomen en er zijn veel verschillende oorzaken voor. Het kan gaan om echtscheiding, verlies van werk, niet kunnen omgaan met geld maar ook door bijvoorbeeld een schuld van een partner die langzaam opgebouwd is.'' Hoe het ook gekomen is, er moet een oplossing komen, of zoals Hans het noemt: 'er moet financieel gereorganiseerd worden'.

De eerst vijf jaar deed hij, samen met Rob van Herwaarden, als coördinator de intake bij de hulpvragers. Hier kon dan al worden bepaald of er (directe) hulp nodig was. En dan werd in een tweede gesprek het maatje gekoppeld. Na deze tijd als coördinator is Hans verder gegaan als maatje, zogezegd 'het veld' in. 

In zijn werk als schuldhulpmaatje wordt allereerst met de hulpvrager geïnventariseerd hoe de financiële situatie is en waar en hoeveel schulden er zijn. Je merkt dat dit voor een hulpvrager al een stuk rust geeft, overzicht creëren! Waar je vooral op moet letten is om niet belerend over te komen. Niet met het vingertje wijzen maar samen gaan kijken waar eventueel, financiële, zaken zijn te veranderen. Niet het schuldhulpmaatje beslist, de hulpvrager probeer je weer zelf te leren om beslissingen te nemen. Hem of haar weer vertrouwen zien te geven en vooral proberen duidelijk maken dat hij of zij hierin niet uniek is. Wat al eerder is genoemd: het kan iedereen overkomen.

'Als er maar iets fout gaat, ben je terug bij af'

,,Een gescheiden vrouw wiens ex-man was verdwenen en haar met een forse schuld had achtergelaten. Als voorbereiding zetten we samen alle financiële zaken op een rijtje, begeleiding voor de aanvraag bij de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Vlaardingen. De schuldeisers gingen niet akkoord met een regeling waarna de aanvraag werd overgezet naar de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen). Ik ben met haar mee geweest naar de rechtbank en onderhield contact met de bewindvoerder. Dit is een traject van drie jaar. In die tijd mag je beslist geen nieuwe schulden maken en dient ieder kwartaal verslag te worden gedaan. Als er maar iets fout gaat ga je terug naar af en is gedurende tien jaar geen beroep op schuldsanering meer mogelijk. Voor een hulpvrager dus een hele uitdaging maar ook als schuldhulpmaatje. Mooi is het dan dat je na drie jaar samen met de hulpvrager de zaak schuldenvrij kan afsluiten. Je bent hier niet dagelijks bij betrokken maar houdt zogezegd gedurende die drie jaar de vinger aan de pols.  Financieel, met een bijstandsuitkering, kan ze nu weer zelfstandig verder. Af en toe doe ik nog wel eens navraag hoe het gaat.''

De ondersteuning duurt niet altijd zo lang. Zo is Hans soms ook met een paar bezoeken in staat om iemand weer het overzicht te bieden en daarmee te voorkomen dat er schulden ontstaan. Schuldhulpmaatjes weten ook veel van aanvullende regelingen zoals huursubsidie, zorgtoeslag, voedselbank, leermiddelen en waar men terecht kan als er ook andere problemen spelen. Want schuldenproblematiek gaat veelal gepaard met problemen op een ander terrein.

,,Het is de kunst als vrijwilliger om je te beperken tot de financiële zaken en als er meer problemen spelen door te verwijzen naar instanties die daarin ondersteunend kunnen zijn.'' Hans kijkt uit naar nieuwe collega schuldhulpmaatjes want ook de corona crisis heeft sporen achter gelaten.

Ook geïnteresseerd om schuldhulpmaatje te worden? Neem dan contact op met Rob van Herwaarden. Hij is bereikbaar op 010 – 4346855 | 06 – 42406350 of via rvanherwaarden@dewindwijzer.nlGerelateerd