100-100-100 in Vlaardingen

24-02-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen gaat meedoen aan de landelijke pilot '100-100-100'. Daarbij gaan honderd huishoudens honderd dagen lang honderd procent van hun afval scheiden.

Bij de begrotingsbehandeling op 9 november werd een motie daarover van ONS.Vlaardingen, mede ingediend door VV2000/Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks en D66, unaniem aangenomen. De indieners van de motie zijn verheugd over de positieve houding van de gemeente.

90 procent minder


Momenteel houdt elke Nederlander gemiddeld 250 kilo restafval per jaar over. Binnen de pilot, die al in 29 gemeenten is gehouden, houden mensen gemiddeld nog maar 27 kilo per jaar over; bijna 90 procent minder. De gemeente richt momenteel het platform in waarop onder meer de weekopdrachten voor de deelnemers komen te staan, tips gegeven worden en vragen kunnen worden gesteld.

Meedoen


Alle raadsleden is gevraagd om mee te doen. Bewoners die mee willen doen kunnen zich melden bij de gemeente. Het project '100-100-100' is onderdeel van het nieuwe gemeentelijke Beleidsplan Afval.