120 nieuwe nestkasten huismussen

12-11-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN / ROZENBURG - Vanaf 7 november zijn de eerste exemplaren van circa 120 nieuwe nestkasten opgehangen aan de oostrand van Rozenburg en de Zuidbuurt in Vlaardingen. Dit wordt gedaan om de mogelijke verstoring van nesten van huismussen door de komst van de Blankenburgverbinding te compenseren, een nieuwe snelweg tussen de A15 en A20.

Op dinsdag 10 november hingen medewerkers van het ecologisch bureau ATKB de eerste nestkastjes in Vlaardingen op: ,,Wij hebben vandaag al veel nestkastjes opgehangen in de Zuidbuurt van Vlaardingen en wij zien dat de bewoners enthousiast reageren. Volgens ons hebben de bewoners van de Zuidbuurt een groen hart en willen ze graag meewerken aan het realiseren van nieuwe broedplaatsen voor de huismus’’.

Onderzoek

Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar beschermde natuur die mogelijk in het gedrang komt door de aanleg van de Blankenburgverbinding. Een van de onderzochte soorten was de huismus, een vogelsoort waarvan het nest en de leefomgeving het hele jaar door beschermd is. In het meest ongunstige geval zouden zo’n 40 nesten met bijbehorend leefgebied mogelijk worden verstoord. Om dit effect te compenseren zijn minimaal 80 nieuwe nestlocaties nodig in de oostrand van Rozenburg en in de Zuidbuurt van Vlaardingen, zo dicht mogelijk in de buurt van het tracé van de Blankenburgverbinding.

 Deze zomer is aan 200 bewoners van Vlaardingen en Rozenburg gevraagd of zij een nestkast willen plaatsen in hun tuin. Vanwege enthousiaste reacties waren de benodigde 80 nestlocaties al snel ruimschoots overschreden. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om iedereen die zich heeft aangemeld  een nestkast aan te bieden. In totaal worden er nu 120 nesten geplaatst op verschillende locaties in de Zuidbuurt in Vlaardingen en aan de oostrand van Rozenburg.  

Vlaardingen toplocatie  

Uit huisbezoeken aan de aangemelde woningen bleek dat niet alle woningen geschikt waren. Zo moeten huismussen kunnen schuilen in struiken of bomen en moeten ze aan voedsel en water kunnen komen. Bovendien houden huismussen van zandige plekken voor stofbaden. In de landelijke Zuidbuurt in Vlaardingen zijn de woningen zeer geschikt voor huismussen. Hier komen minimaal 4 nestkasten per woning vanwege de grotere afstand tussen de woningen. Soms ligt dit aantal hoger zoals bij actieve boerenbedrijven. Hier hebben de mussen meer mogelijkheden om voedsel te vinden en te schuilen of plekken voor stofbaden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date