Aan de slag met energie besparen en opwekken

04-06-2016 Nieuws Redactie

Een fotoshoot aan het eind met alle bij de organisatie betrokkenen

VLAARDINGEN - De Klimaattop Vlaardingen in de Stadsgehoorzaal trok gisteren zo’n 175 bezoekers. Wethouder Ruud van Harten, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft: ,,Tijdens de Klimaattop hebben we kunnen zien dat veel Vlaardingers al bezig zijn met energie besparen en opwekken. In en om hun woning, bedrijf, sportvereniging en maatschappelijk vastgoed. Het mooie is dat daar vandaag een heleboel mensen bij zijn gekomen. Samen met partijen in de regio gaan we afspraken maken om woningen en bedrijven op alternatieve manieren te gaan verwarmen. Want we willen af van aardgas en andere fossiele brandstoffen. Tijdens de Klimaattop hebben we laten zien wat Vlaardingen al doet én concreet gaat doen om het wereldwijde energieprobleem op te lossen’’.

Tijdens de Klimaattop zijn veel afspraken gemaakt door woningeigenaren, huurders, Verenigingen van Eigenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, scholen, bestuurders, politici en beleidsmakers. Dit zijn de belangrijkste afspraken die deze partijen met elkaar hebben gemaakt:

1.Nieuwbouwwijken vanaf nu bouwen zonder gasaansluitingen.

2.Nieuwe woningen altijd minimaal energieneutraal bouwen

3.Sportverenigingen stimuleren om hun panden te verduurzamen en daarbij gebruik te maken van subsidies.

4. Voor nul-op-de-meter gaan bij scholen en bij ander maatschappelijk vastgoed.

5.Ondernemers stimuleren om te verduurzamen, door te wijzen op subsidiemogelijkheden en op hun wettelijke verplichtingen.

6.In Holy-Noord, de Westwijk en Ambacht starten met experimenten om nul-op-de-meter te krijgen in woningen uit de jaren ’50 t/m ’80.

Een ander mooi resultaat is het vandaag opgerichte Vlaardings Energie Collectief.  Het Vlaardings Energie Collectief is een initiatief vanuit inwoners van de stad, en werkte voorbereidend al maanden achter de schermen, maar ging vandaag officieel van start. Het VEC kent twee takken: zon en wind. Met name de zon-afdeling gaat al op zeer korte termijn aan de slag om heel Vlaardingen aan de zonne-energie te krijgen. Straat voor straat zal worden benaderd, daarbij ondersteund door de Woonwijzerwinkel. Zonne-energie is niet alleen goed voor het milieu maar levert ook aanzienlijk meer geld op dan de spaarrentes die banken geven.

Voor de wind-tak wordt gezocht naar locaties en financiering voor windmolens, waarbij inwoners kunnen mee-investeren én verdienen, en de opbrengsten vooral binnen Vlaardingen moeten blijven.Gerelateerd