Aanloophuis ‘De Groene Luiken’ zoekt nieuwe vrijwilligers!

27-09-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN -  Aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthabvenkade wordt elke dag zeer druk bezocht! Gelukkig zijn er tientallen vrijwilligers die bereid zijn om als gastheer/gastvrouw op te treden. Natuurlijk komt het voor, dat vrijwilligers stoppen vanwege bijvoorbeeld het vinden van werk of vanwege hun gezondheid.

Daarom is het aanloophuis op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om als gastvrouw/gastheer op te treden. We zoeken mensen die

• 25 jaar of ouder zijn;
• minimaal één ochtend of middag per 2 weken beschikbaar zijn; maximaal één middag per week;
• de doelstelling en uitgangspunten van het aanloophuis kunnen onderschrijven;
• goed contacten kunnen leggen en goed kunnen luisteren;
• zich goed in anderen in kunnen leven, maar ook in staat zijn om hun eigen grenzen te bewaken;
• emotioneel tegen een stootje kunnen, teleurstellingen kunnen incasseren en flexibel zijn;
• in staat zijn anderen te steunen zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen;
• hetgeen hen in vertrouwen is verteld kunnen bewaren, als waarborg voor de anonimiteit;
• goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers;
• bereid zijn een introductietraining te volgen en later aan de tweemaandelijkse vrijwilligersavonden deel te nemen;
• bereid te zijn in teamverband te werken en afspraken na te komen.


Als u er meer over wilt weten, kunt u natuurlijk altijd een keer binnenlopen aan de Oosthavenkade 8. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Rob van Herwaarden via diaconaalconsulent@planet.nl , of telefonisch: 010-4346855

Er wordt dan eerst een intakegesprek geregeld. Als blijkt dat het gesprek over en weer positief is uitgevallen, dan kunnen nieuwe mensen alvast ‘boventallig’ meedraaien tot het moment dat de nieuwe training start.

U bent als nieuwe vrijwilliger in ieder geval van harte welkom!