Aanpak van de Marathonweg

26-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In samenwerking met een groep omwonenden en bedrijven is de gemeente bezig een plan voor de Marathonweg te maken. De weg wordt steeds drukker en de hinder voor de omgeving neemt daardoor toe.

Er is een aantal varianten bedacht, van kleine aanpassingen tot grootschalige ingrepen. Het doel is het verminderen van de overlast voor de omgeving en tegelijk het verbeteren van de doorstroming voor het verkeer. De varianten zullen voor de zomer dit jaar worden gepubliceerd. Dan kan iedereen daarop reageren. De verbeteringen voor milieu en verkeer moeten worden afgewogen tegen de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Uiteindelijk worden drie varianten aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad zal dit najaar een besluit kunnen nemen welke variant verder uitgewerkt moet worden tot een echt plan. Dan duurt het nog wel even voordat buiten ook echt de eerste schep de grond in kan. De verwachting is dat in 2020 de eerste werkzaamheden zouden kunnen starten.Gerelateerd