Acht Koninklijke onderscheidingen bij Lintjesregen

26-04-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in Vlaardingen ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen vandaag acht personen een Koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Burgemeester Annemiek Jetten reikte de onderscheidingen vanochtend uit bij de mensen thuis.  Drie decorandi wonen in Schiedam. Zij ontvingen  hun onderscheiding van de burgemeester van Vlaardingen omdat de vrijwilligersactiviteiten van die personen hoofdzakelijk in Vlaardingen plaatsvonden en omdat zij jarenlang in Vlaardingen woonden. Later op de dag zijn alle decorandi nogmaals op het stadhuis in het zonnetje gezet in aanwezigheid van hun familie, hun vrienden en overige genodigden.

Hieronder de persoonlijke informatie per decorandus/decoranda die werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

G.J.M.L. (Gerard) van den Berg  (71)

De heer Gerard van den Berg heeft ruim 30 jaar diverse functies namens het CNV Vakmensen vervuld bij Shell Pernis, nu Hexion geheten. Hij was fractievoorzitter van de ondernemingsraad, onderhandelaar voor de Cao’s van Shell en Hexion, lid van de ondernemingsraad en pensioencommissie en  lid van het verantwoordingsorgaan Pensioenen. Daarnaast is hij ook actief geweest bij diverse verenigingen: hij was penningmeester bij Excelsior gymnastiekvereniging/ drumband Schiedam en de Vlaardingse Bowlingbond en vrijwilliger bij verschillende rashondenverenigingen. Sinds kort is hij bestuurslid van en vrijwilliger bij de CDA afdeling Vlaardingen en technicus bij Omroep Vlaardingen.


A.J. (Arjo) Boerdam (54)

De heer Arjo Boerdam zet zich op heel veel terreinen in als vrijwilliger. Zo is hij al 20 jaar actief bij de politie in deze regio, waarvan de laatste 10 jaar als politievrijwilliger. Vanaf 1982 is hij vrijwilliger en bestuurslid van de Scouting Marnix van Sint Aldegondegroep en vanaf 2013 is hij daar voorzitter. Bij showbrassband Thalita is hij vanaf 1986 actief en maakt deel uit van diverse commissies. Ook is hij een aantal keren vrijwilliger geweest bij Scouting Nederland. Hij was lid van het beveiligingsteam bij landelijke scoutingsactiviteiten. Bij de Scout-Shop, een winkel waar scouts hun scoutingspullen kopen, is hij coördinator en chauffeur. Vanaf 2005 is hij vrijwilliger bij de Stichting Nationale gedenkdagen en organiseert mede evenementen. Tijdens de jaarlijkse Nationale Taptoevoorstelling in Ahoy begeleidt hij jeugdkorpsen in het voorprogramma. Verder is hij chauffeur bij Stichting Ambulance Wens.


R.T.M. (Rein) Dankelman (78 )

De heer Rein Dankelman is dit jaar 40 jaar penningmeester van de Scouting Wesselgroep. Behalve alle financiële aspecten die bij het penningmeesterschap horen, maakt hij zich op allerlei andere terreinen verdienstelijk. Hij begeleidt en organiseert ook financiële acties voor diverse projecten om geld in te zamelen voor de Scouting.  Bovendien verricht hij diverse schilder- en onderhoudswerkzaamheden en hij is lid van de nieuwbouwcommissie. Verder houdt hij zich bezig met het werven van sponsoren voor de Scouting.


A.A. (Ada) Pellearts - van der Schee (69)

Mevrouw Ada Pellearts woont in Schiedam maar zet zich al jaren in als vrijwilliger  voor diverse organisaties in Vlaardingen. Zij is vanaf 1983 actief voor Amnesty International Vlaardingen. Vanuit Platform Ander Vlaardingen zorgde zij voor de oprichting van de Fairtrade werkgroep. Vanaf 2016 is zij penningmeester van de Coöperatie Vlaardings Energie Collectief. Verder is zij verantwoordelijk voor de exposities in aanloophuis De Groene Luiken. De Windwijzer en Stichting Schuldhulpmaatje Vlaardingen kunnen altijd op haar ondersteuning rekenen. Ook heeft zij vanaf 2008 diverse functies gehad bij de Stichting Nederlands op Maat Schiedam.


J.G.L. (Hans) Riemens (72)

Van 2001 tot 2017 was de heer Hans Riemens voorzitter van huurdersvereniging DOTO. Verder is hij al 18 jaar lid van de Huurdersraad van de Stichting Waterweg Wonen in Vlaardingen. Sinds 2006 is hij vrijwilliger in de wijk Babberspolder en vanaf  2012 is hij voorzitter van de, mede door hem opgerichte, Sociale Wijkonderneming Babberspolder. Hij initieerde voortdurend nieuwe projecten en realiseerde o.a. het buurthuis nieuwe stijl en het speelhuis. Verder is hij lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Wijzer en voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Jenaplanschool. Voor de Stadsgehoorzaal is de heer Riemens ook van betekenis geweest. Momenteel maakt hij zich sterk voor de toegankelijkheid van het theater voor iedereen in de samenleving. Als voorzitter van de stichting Buurtpunt Ambacht organiseert hij activiteiten, houdt spreekuur voor de wijkbewoners en participeert in het overleg met de wijk coördinator, openbare werken en de wijkagent.


J. (Joke) van Toor –Groenendijk (71)

Mevrouw Joke van Toor is al 40 jaar lid van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Vanaf 2000 is zij voorzitter van de afdeling Vlaardingen-Holy en vanaf 2015 tot heden is zij coördinator. Als afgevaardigde gaat ze naar de regio bijeenkomsten van Passage. Eveneens is zij vrijwilliger bij de Frankenlandgroep en voor zorgcentrum Harg-Spaland en voor de aanleuncomplexen is zij regelmatig gastvrouw. Zij is intensief betrokken bij de oecumenische vieringen, zondagavondzang en de huisbezoeken. Tevens is zij lid van de identiteitscommissie van Harg-Spaland. Ook kijkt zij al jaren om naar diverse mensen die hulpbehoevend zijn.  Samen met haar man is zij zeer actief voor de Protestantse Kerk van Vlaardingen  in het algemeen en voor de wijkgemeente Holy in het bijzonder. Zij zorgen onder andere voor de muzikale omlijsting van bijzondere kerkdiensten en bijeenkomsten rond de kerkelijke feestdagen.

Haar man Jaap heeft ook een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het echtpaar woont in Schiedam, maar aangezien veel van hun vrijwilligersactiviteiten in Vlaardingen plaatsvinden, heeft burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen de onderscheidingen aan hen mogen uitreiken.


J. (Jaap) van Toor (73) 

De heer Jaap van Toor is ook zeer actief voor de Protestantse Kerk van Vlaardingen in het algemeen en voor de wijkgemeente Holy in het bijzonder. Samen met zijn vrouw zorgt hij onder andere voor de muzikale omlijsting van bijzondere kerkdiensten en bijeenkomsten rond de kerkelijke feestdagen.

Hij was altijd kerkenraadslid en sinds 2002 dirigent van de Vredescantorij. Hij kijkt om naar hulpbehoevende mensen en is dan ook al vele jaren mantelzorger voor enkele personen. De heer Van Toor is al sinds 1992 als vrijwilliger werkzaam voor de bewoners van woonzorgcentrum Harg-Spaland en voor de bewoners van de aanleuncomplexen. Hij is intensief betrokken bij de oecumenische vieringen, zondagavondzang en huisbezoeken. Hij organiseert samen met zijn vrouw de vieringen en coördineert de bezoeken. De heer Van Toor treedt op als organist en is voorganger bij deze vieringen. Hij is lid en tevens voorzitter van de identiteitscommissie van Harg-Spaland. Ook loopt hij wekelijks mee als begeleider van de wandelgroep. Sinds 2012 is hij actief als rayoncontactpersoon in Vlaardingen voor de sector Senioren van vakorganisatie CNV Onderwijs.


J.C. (Corrie) Vellekoop-van Vliet (73)

Mevrouw Corrie Vellekoop-van Vliet bekleedt al ruim 40 jaar diverse officiële functies bij de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Momenteel is ze diaken en is ze actief lid. Zij was ouderling en diaconaal medewerker. Ook heeft ze in het bestuur van het Bethelkoor gezeten en ze verricht iedere maandagochtend kleine klusjes in en om de kerk. Ze organiseert ook goede doelen markten en helpt mee bij vakantieweken van De Zonnebloem en het Roosevelthuis. Vanaf 1999 is zij medeorganisator bij een kinderkoor, dat vlak voor kerst een optreden geeft.

 

Bekijk de foto'sGerelateerd