Akkoord over bouw appartementen Hoflaan

31-10-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Maar liefst twee uur werd er op donderdag 30 oktober in de gemeenteraad gedebatteerd over het bestemmingsplan Van Ruytenburgh aan de Hoflaan. Inzet was hoe hoog er gebouwd mocht worden en of en welk soort horeca er toegestaan werd in het nieuw te bouwen appartementencomplex op het evenemententerrein/parkeerplaats. Feitelijk stond de uitslag al vast, immers verantwoordelijk wethouder Hans Versluijs was er over het belangrijkste punt al uit al uit met de bewoners van het naastgelegen complex ‘De Trawler’: een verdeling in drieën van respectievelijk 4, 5 en 6 etages. Hoger bouwen betekende minder zon-uren op de terrassen van de Trawler, en daartegen was de afgelopen tijd met succes geprotesteerd.

Er werd ook nog eens een drietal amendementen en één motie ingediend. Eén ervan was noodzakelijk om het bestemmingsplan te veranderen, namelijk de definitieve bepaling van het aantal etages: alleen de gemeenteraad kon hier een wijziging in aanbrengen en daar moest over gestemd worden, wat een meerderheid deed. De overige twee amendementen en de motie gingen vooral over welk soort horeca in het gebouw gevestigd mocht worden. De meerderheid vond dat dit in ieder geval geen shoarma- of dönerzaak mocht zijn, vanwege de overlast van ‘heen en weer schuddende brommertjes’, zoals ONS. Vlaardingen raadslid Ron Boers beeldend omschreef.

Een opvallende korte rol in deze discussie was voor PvdA-raadslid Ilhan Altundag, die dit meerderheidsstandpunt van de raad wat discriminerend vond en daarmee lijnrecht tegen de eigen coalitie inging. CDA-raadslid Marco van Unen pleitte er op zijn beurt in een eigen amendement voor helemaal geen horeca toe te laten: elke horecagelegenheid zou naar zijn mening zorgen voor overlast. In de wandelgangen ontlokte dit bij sommigen de uitspraak dat hij misschien zijn oude politiepet eens af moest zetten. Dit voorstel haalde het uiteindelijk niet, ondanks de steun van de ChristenUnie/SGP-fractie. Deze laatsten stemden op hun beurt wel weer mee met een amendement van D66 om horeca wél toe te staan, met uitzondering van de genoemde afhaal- en bezorgrestaurants. Een door ONS Vlaardingen ingediende motie om bewoners meer zeggenschap te geven over de invulling van de horeca-functie haalde het niet.

Dat er lager gebouwd gaat worden scheelt weer in de opbrengsten voor de gemeente, een punt waar de VVD zich druk over maakte. Met het oog op de komende behandeling van de begroting waren de liberalen onder geen enkele voorwaarde bereid om hier ‘water bij de wijn te doen’ en stemden tegen het bestemmingsplan. De wethouder moest eerst maar eens met een oplossing komen voor het gemiste geld vanwege de aanpassingen in het bestemmingsplan. Dat Hans Versluijs zich maximaal zou inspannen om in het totale bestemmingsplan naar compensatie te zoeken (aan de ‘overkant’ een paar woningen erbij is al genoeg) was onvoldoende waarborg voor de VVD.

Versluijs’ collega Cees Oosterom had, evenals de raad, minder tijd nodig om de punten uit zijn portefeuille er doorheen te krijgen. Het betrof hier de verschillende plannen en stukken over de wijzigingen in de zorg, jeugdhulpverlening en sociale zekerheid. Oosterom oogstte veel bijval van een meerderheid van de raad, die wel haar zorgen onder meer uitte over of de budgetten toereikend zouden zijn. Ook nu weer was tenslotte een opmerkelijke rol weggelegd voor Ilhan Altundag van de PvdA. Zijn stemverklaring was een volledig overbodige, veel te lange opsomming van de ontwikkelingen in de Jeugdzorg, daar waar een dergelijke verklaring kort en bondig moest zijn. Voorzitter en burgemeester Bert Blase besloot daarom toch nog even met een kort hoorcollege op dit punt.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date