Al 35 jaar CHAOS!

11-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Zondag 17 juni viert het CHAOS- koor zijn 35 jarig jubileum. Tijdens een feestelijke dienst in de Remonstrantse kerk aan de Hoflaan zal het jubilerende koor zich presenteren. De dienst zal worden geleid door Wim Scholl. Tevens is er aan het eind van de dienst een mini concert waarin er teruggekeken wordt op de hoogtepunten van het koor in de afgelopen jaren. Aanvang 10.30 uur. 

Het CHAOS –koor ontleent zijn naam aan haar eerste dirigente Charlotte van Os. Het koor staat nu al lange tijd onder leiding van Hugo de Koning. Het koor van de Remonstranten repeteert iedere woensdag avond in de Remonstrantse kerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom en worden uitgenodigd om eens een repetitie bij te wonen.
 

Voor meer informatie: www.remonstranten.nl of mail naar wscholl@upcmail.nl of h.dekoning@planet.nl

 

Gerelateerd