Basisscholen na meivakantie open in 'ploegendienst'

21-04-2020 Nieuws Erik Meijer

VLAARDINGEN - De basisscholen in Vlaardingen gaan na de meivakantie weer open. De kinderen gaan dan de helft van de tijd weer naar school. Per school moet bekeken worden hoe dit regime wordt ingericht maar je kunt denken aan een vorm waarin de ene dag de helft van de kinderen naar school gaat en de andere dag de andere helft. Dat geldt ook voor het speciaal basissonderwijs. De kinderopvang gaat weer helemaal van start. Leerkrachten en personeel in de opvang krijgen dezelfde testmogelijkheden als het personeel in de zorg. Krijgen zij ziekteverschijnselen, dan kunnen ze zich laten testen.

,,We staan voor duivelse dilemma's'', opende premier Mark Rutte dinsdagavond zijn persconferentie over het coronavirus. ,,De cijfers vanuit de ziekenhuizen zijn hoopgevend maar de druk is nog gigantisch. De situatie in de verpleeghuizen is zorgwekkend. Ondertussen vragen mensen zich logischerwijs af wanneer ze weer naar de kapper kunnen, wanneer ze weer kunnen sporten en wanneer ze weer op een terrasje kunnen gaan zitten. Maar de situatie vraagt blijvend zelfbeheersing. We staan aan het begin van een nieuwe fase, het prille begin van weg terug. Maar eerst komt de volksgezondheid en dan volgt de rest. Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.''

Het kabinet wil beginnen met de maatregelen met de minste risico's. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat, zoals eerder al gedacht, jonge kinderen minder snel besmet raken. Bovendien is juist bij hen de 'anderhalve meter' sowieso niet realistisch. Vandaar ook de start in het basisonderwijs. Daar komt bij dat het openen van de basisscholen nauwelijks druk geeft op het openbaar vervoer en het 'interregionaal verkeer'. Verreweg de meeste kinderen gaan immers dichtbij huis naar school. Het voortgezet onderwijs gaat voorlopig niet van start, dat moet zich voorbereiden op een start per 1 juni maar dan rekening houdend met de 'anderhalve meter maatregel'.

Sport
Hetzelfde onderscheid wordt gemaakt op het gebied van sport. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen in de open lucht weer gezamenlijk gaan trainen en onderlinge oefenwedstrijden spelen. Kinderen van 12 tot 18 mogen ook weer gaan sporten maar dan rekening houdend met anderhalve meter afstand. Dat zal vooral bij individuele sporten als bijvoorbeeld tennis weer mogelijkheden geven. Officiële wedstrijden worden sowieso niet gespeeld.

Evenementen
Alle evenementen worden tot 1 september verboden. In Vlaardingen betekent dit dat er dit jaar definitief een streep kan door het Zomerterras. Het kabinet acht de risico's domweg te groot. Popfestivals, de Vierdaagse van Nijmegen en al die andere evenementen in de zomer zullen geen editie 2020 kennen. Ook het betaald voetbal ligt stil tot 1 september. Alle diuscussies over het al dan niet hervatten van de competitie zijn daarmee in één klap beëindigd.

Wat verandert er niet?
De uitoefening van contactberoepen blijft vooralsnog niet mogelijk. Kappers blijven dus gesloten. De horeca blijft voorlopig dicht. Ook het huidige bezoekverbod in de verpleeghuizen blijft van kracht. ,,Hoe moeilijk ook, het is noodzakeleijk de ouderen zo goed mogelijk te beschermen'', aldus Mark Rutte. ,,We weten hoe zwaar dit is en hebvben dit besluit niet licht genomen.''

Basisregels
Het tot op heden geldende regime blijft gewoon van kracht. ,,Blijf zoveel mogelijk thuis, werk thuis, houd anderhalve meter afstand, als je verkouden bent blijf je thuis, heb je het benauwd, dan blijft het hele gezin thuis'', aldus de premier. Al deze al geldende maatregelen worden verlengd tot 20 mei. In de week daaraan voorafgaand is er weer een beslismoment waarop gekeken wordt of er een verdere versoepeling kan optreden.

,,We bevinden ons in een van de meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die we zullen meemaken'', zei de premier vanavond. ,,Hoe groot  kunnen we achteraf pas beoordelen. Ik wil graag zeggen dat er veel meer kan maar stel dat je maatregelen versoepelt en het virus grijpt weer om zich heen. Dat willen we absoluut niet. Het gaat er ook om hoe we ons als samenleving houden aan de anderhalve meter. Het virus grijpt elke kans aan om over te springen met alle risico's vandien. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van gezondheid van de ander. We Kunnen dit alleen met 17 miljoen mensen.''Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date