Begroting 2018: Puinruimen

29-09-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Vlaardingen wil investeren in binnenstad, kansen voor jongeren, cultuur en veiligheid. Dat was de boodschap die het college gisteren verkondigde bij de presentatie van de Begroting van 2018. ,,Het college is trots op het financieel herstel en de gemeente Vlaardingen is er financieel weer helemaal bovenop’’.

De investeringen die het college voorstelt aan de raad betreffen voor een groot deel het wegwerken van de achterstanden in onderhoud aan wegen en groenonderhoud, het verbeteren van de kwaliteit van de binnenstad en het ‘op weg helpen’ van jongeren in een achterstandspositie. Wie een blik op de Vlaardingse buitenruimte werpt, ziet dat deze er veelal verpauperd bij ligt, al jaren; het gevolg van jarenlang bezuinigen op het aanzien van de stad. Verantwoordelijke wethouder Ruud van Harten schatte gisteren in dat het wel 4 à 5 jaar kost om de gevolgen van de jarenlange bezuinigingen op ‘wegen en groen’ weg te werken. Eén van de weinige partijen die hierover de afgelopen jaren regelmatig kritiek uitte is de VVD: ,,per saldo is het duurder achteraf geld uit te trekken voor achterstallig groen- en wegenonderhoud dan een zeker basisniveau te handhaven, ook door financieel moeilijke jaren heen’’. Aansluitend hierop is het makkelijk concluderen dat het college de puinhopen die het feitelijk zelf gecreëerd heeft nu eindelijk gaat opruimen.

Wethouder Arnout Hoekstra van Financiën sprak naar verschillende partijen nog een dankwoord uit: ,,Dat we de gemeentelijke financiën weer op orde hebben, hebben we mede te danken aan allerlei partijen in de stad’’, aldus Hoekstra. ,,Het is het resultaat van samenwerking met de bewoners, instellingen en ondernemers. Ik zie het als een gezamenlijke verdienste’’. Hoekstra krijgt voor zijn financiële beleid weliswaar bij vriend en vijand de nodige complimenten, maar gaat hierbij wel wat voorbij aan hoe ‘het spel de afgelopen jaren gespeeld is’: veel kritiek vanuit ondernemers op het economische beleid, culturele instellingen die het ‘mes op de strot gezet kregen’ waar het ging om bezuinigingen en inwoners van Vlaardingen die hun ongenoegen uitten via diverse Facebookpagina’s, die als paddenstoelen uit de grond schoten. Eén van de grotere ongenoegens daarbij waren de hangjongeren (met name in het Centrum) en de overlast die zij veroorzaken, een doelgroep waar het college nu weer wel in gaat investeren, evenals in meer Toezicht & Handhaving. Wie het bij de Begroting meegeleverde grafiekje over Veiligheid aanschouwt ziet dat Vlaardingen hier op alle punten slechter scoort dan steden met vergelijkbare aantallen inwoners: meer HALT verwijzingen, meer ‘harde kern’ jongeren, meer winkeldiefstallen en meer vernielingen in de openbare ruimte. Kortom, ook daar zullen de gevolgen van de bezuinigingen van de afgelopen jaren nog rigoureus aangepakt moeten worden. Vlaardingen lijkt financieel weliswaar op orde, maar in de praktijk valt er nog genoeg werk te verzetten.Gerelateerd