Bekendmakingen via app OmgevingsAlert

07-01-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen neemt jaarlijks honderden besluiten over bijvoorbeeld het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen. Al deze besluiten maakt de gemeente bekend op de website officielebekendmakingen.nl . Om het voor iedereen makkelijker en inzichtelijker te maken verschijnen nu al deze besluiten en bekendmakingen op de OmgevingsAlert app.
Voorbeelden van besluiten zijn het kappen van bomen, het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van voorzieningen. Maar ook besluiten over verkeerszaken, Wet milieubeheer, geluidhinder, bestemmingsplannen, regelgeving of evenementenvergunningen worden gepubliceerd.


Eigen zone instellen

Met de OmgevingsAlert app wordt u makkelijk en snel op de hoogte gehouden van alle bekendmakingen in uw buurt. U kunt zelf instellen over welke zone u op de hoogte gehouden wilt worden op basis van een duidelijke kaart, of u kiest een overzichtelijke lijst. U kunt ook pushberichten instellen zodat u een melding krijgt als er in uw buurt een nieuwe bekendmaking gedaan is.
De OmgevingsAlert App Vlaardingen is te downloaden in de app-stores van Apple en Google Play. Zoek op: Vlaardingen OmgevingsAlert. Meer informatie en links naar de appstores zijn te vinden op deze link .