Betalen om op de wachtlijst te staan

27-03-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wie in de regio Rijnmond een huurwoning zoekt kan zich inschrijven op Woonnet Rijnmond, waar woningcorporaties centraal hun woningen aanbieden. De gemeenteraad sprak gisteren over nieuwe regels voor woonruimtebemiddeling, een uitgebreide Verordening die niet in één of twee zinnen samen te vatten is. Overigens wordt deze Verordening besproken in alle gemeentes in de regio.


SP: Schrap het inschrijfgeld

De SP bracht de essentie van de nieuwe Verordening terug in een amendement dat betrekking had op de kosten voor wie zich inschrijft: die zullen € 10 bedragen en elk jaar verlenging van de inschrijving kost weer € 10. In een tijd waarin de huren volgens de SP vooral voor de laagste inkomens onacceptabel stijgen stelt de partij: ,,dat woningzoekenden niet beboet mogen worden voor het feit dat overheden en corporaties niet in staat zijn om binnen redelijke termijn in passende woonruimte te voorzien. Daarom vragen wij u de inschrijf- en verlengingskosten uit uw voorstel te schrappen’’.

In de raad volgde een discussie waarbij er voor het eerst in de lopende collegeperiode de rijen van coalitie zich niet sloten tegenover de oppositie en andersom. D66 raadslid Bert van Nieuwenhuizen vroeg aan indiener Frank Hoogervorst van de SP of hij over diens voorstel al overleg met collega raadsleden gevoerd had in andere gemeentes: Als Vlaardingen met die € 10 niet akkoord gaat, betaalt een ander dan voor ons ? ,,In Schiedam hebben ze de Verordening aangenomen, maar wie het daar niet kan betalen zal door de gemeente geholpen worden’’, aldus Hoogervorst.


Betalen als het druk is bij de slager

Ivana Somers van VV 2000/Leefbaar Vlaardingen noemde het inschrijfgeld vergelijkbaar met ‘het moeten betalen als het druk is bij de slager en je een nummertje uit de automaat moet trekken’. Bij de Leefbaren was men overigens onderling verdeeld over het voorstel, aldus Somers in een verklaring. De VVD was tegen het voorstel van de SP, mede omdat het de partij verstandig leek om een drempel in te bouwen bij inschrijving. GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom vond het op zijn beurt een sympathiek voorstel maar kon op basis van onvoldoende informatie niet instemmen.

De SP kreeg wel steun van het christelijke deel van de raad: CDA en ChristenUnie/SGP stemden met hen mee. Als reden werd aangevoerd dat ‘de kosten voor optuigen van een website voor 230.000 woningzoekenden die allemaal €10 betalen niet in verhouding lijken te staan met wat je ervoor terugkrijgt’. Het lijkt een al te simpele redenering van het CDA en de CU/SGP, maar aan de andere kant werd ook niet echt inzichtelijk wat woningzoekenden aan meer service voor het inschrijfgeld krijgen.

In de stemming aan het eind van het agendapunt werd het oordeel geveld: CDA, CU/SGP, de SP en het AOV stemden voor het schrappen van de € 10, de overige partijen stemden tegen het amendement, dat het met 14 stemmen voor en 19 stemmen tegen niet haalde. Rest de vraag waarom een VV2000/Leefbaar Vlaardingen, dat hier onderling verdeeld over dacht, niet verdeeld stemde.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date