Bewoners Babberspolder boos

12-09-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Zo’n 50 personen waren gisteren gekomen naar het gebouw van het Leger des Heils aan de Magnoliastraat, voor een presentatie van de plannen met het voormalige schoolgebouw aan de Van Limburg Stirumstraat. Als je daar de aanwezige gemeenteraadsleden, enkele ambtenaren, twee wethouders, de media en wat bewoners uit andere wijken afhaalt dan was de belangstelling niet al te groot te noemen, in een wijk die ongeveer 12.000 inwoners telt.

De gemeente wil het voormalige schoolgebouw verkopen aan “Steenvlinder”, een bedrijf dat bestaande gebouwen geschikt maakt als kluswoning. Steenvlinder wil er een veertiental maken in de oude school, en over die plannen is al eerder overlegd met bewoners uit de wijk, op 19 september 2016 en op 14 november 2016. Die eerdere bijeenkomsten hebben er overigens toe geleid dat er maximaal drie kluswoningen beschikbaar komen voor vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfstatus), en niet zeven zoals de gemeente eerder voorstelde.

Er leek door die eerdere twee bijeenkomsten geen vuiltje aan de lucht voor de aanwezige wethouders Hans Versluijs (Wonen) en Bert van Nieuwenhuizen (Onderwijs) en voor de vertegenwoordiger van Steenvlinder, Marnix Norder (voormalig wethouder in Den Haag voor Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie). Toch was er boosheid bij een aantal bewoners van de wijk, die zich afvroegen waarom er niet weer een school kon komen in het oude gebouw of woningen voor senioren. Twee aanwezige schooldirecteuren, Mireille van Duuren van de Jan Ligthartschool en Arianne Zonneveld van de Jenaplanschool betoogden dat er te weinig ruimte is voor de circa 500 kinderen die over enkele jaren naar de basisscholen komen. Een probleem, als nu elk kind de komende drie jaar in dezelfde klas blijft zitten, maar mogelijk minder of geen probleem als ‘alles’ gewoon doorstroomt naar de volgende klas of de middelbare school. Beiden spraken ook wat ‘voor hun beurt’, omdat de overkoepelende organisaties in het onderwijs momenteel overleggen met wethouder van Onderwijs Bert van Nieuwenhuizen over een actieplan Onderwijs, met de daarbij horende visie en de ontwikkelingen in het onderwijs, waar ook verwachte aantallen leerlingen bij horen.

De plannen met de school leken vooral een bliksemafleider voor de boosheid van de bewoners van de wijk, die een aantal problemen benoemden die ze graag opgelost willen zien: verkeersveiligheid, parkeerdruk, meer speelplekken voor kinderen en zorg voor de ouderen die in de wijk wonen. Daar was weliswaar vorig jaar al een Klankbordgroep Leefbaarheid voor opgericht, maar over de snelheid en medewerking van de ambtenaren waren leden van deze groep minder te spreken. ,,We hebben al zo vaak rondjes in de wijk gemaakt met ambtenaren, maar het duurt zo lang voordat er iets gebeurt’’, verzuchtte één van hen. Over de belangstelling uit de wijk om deel te nemen als bewoner in de klankbordgroep was men evenmin enthousiast; de groep telt er tot nu toe slechts vijf.

Wethouder Bert van Nieuwenhuizen manoeuvreerde de avond nogal onhandig. Van Nieuwenhuizen dacht de opmerking over mogelijk te weinig klasruimte in de toekomst te kunnen pareren met ‘dan zetten we desnoods portocabins neer’. Hij gooide hiermee echter olie op het vuur, waarbij bewoners bezwoeren dat hun kinderen of kleinkinderen niet van elkaar gescheiden op verschillende plekken in containers moeten plaatsnemen. Van Nieuwenhuizen, die doorgaans prima argumenten heeft en ook een gedegen dossierkennis, lijkt nog niet te beseffen dat in de hitte van een discussie het komen met feiten en argumenten soms minder werkt; de gebouwen samengesteld uit portocabins van nu zijn weliswaar prima tijdelijke oplossingen, aan de Groen van Prinstererstraat was dat eerder ook succesvol, maar het haakt in het heetst van de strijd niet aan op de beleving van bewoners. Wethouder Versluijs deed tenslotte de harde toezegging zelf naar de klankbordgroep te komen, ook om oplossingen voor de door de bewoners ervaren problemen te versnellen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date