Bieb in het Centrum blijft!

20-05-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De bibliotheek in de Waalstraat in het centrum blijft bestaan. De bibliotheek in de Holy verandert in een kinderbibliotheek. Daarnaast komen er nog twee kinderbibliotheken in de Westwijk en de Babberspolder. Deze kinderbibliotheken bevatten ook een servicepunt voor volwassenen. Het bibliotheekwerk gaat zich vooral richten op jeugd en educatie, het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, het bijdragen aan de zelfredzaamheid en daarmee aan de participatie van haar inwoners. De bibliotheek heeft daarmee een belangrijke sociaal-culturele rol.

De gemeente Vlaardingen wil € 500.000 op de bibliotheek bezuinigen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de bibliotheek wordt losgemaakt van de gemeentelijke organisatie en samen gaat met een andere bibliotheek. De bibliotheek in Vlaardingen is een van de laatste bibliotheken in Nederland die nog onderdeel is van een gemeentelijke organisatie. Wethouder Cees Oosterom verklaarde gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie dat er geen ontslagen zullen vallen. ,,In de plannen voor het samengaan met Maassluis/Midden Delfland zullen de huidige medewerkers overgaan in de betreffende stichting waaronder de bibliotheken daar vallen’’, aldus Oosterom. ,,Hiermee zijn wel kosten gemoeid, zo’n € 600.000 aan zogeheten frictiekosten, nodig voor onder meer pensioenoverdracht en andere zaken die met de arbeidsvoorwaarden samenhangen’’.

Het college onderzoekt dus het samengaan met Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland. Oosterom: ,,Er zullen intensief gesprekken gevoerd worden, waarbij al eerder een positieve intentie is uitgesproken om samen te gaan. Eerdere pogingen om te fuseren met Rotterdam zijn stuk gelopen, waarbij bleek dat ‘Rotterdam’ al zelf de nodige problemen had. Een en ander moet overigens wel in 2016 gerealiseerd zijn, zeker in verband met de bezuinigingsdoelstelling’’.

Door een andere indeling van de bibliotheek en los te gaan van de gemeentelijke organisatie hoeft deze bezuiniging niet te leiden tot grootschalige afbraak. De bibliotheek kan samengaan met een andere bibliotheek en makkelijker fondsen en sponsoren werven. De gemeente blijft de bibliotheek wel financieel ondersteunen.Gerelateerd