Big Brother is watching you

07-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In mei, juni en juli ziet u in Vlaardingen de speciaal uitgeruste auto’s van CycloMedia rijden. Deze auto’s maken 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. De gemeente gebruikt de foto’s voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, handhaving van openbare orde en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De foto’s worden niet op internet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt, aldus de gemeente. De opnamen worden uitsluitend onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CycloMedia Technology B.V.is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Meer informatie: www.cyclomedia.com.