Binnenstadsmanager vertrekt

15-11-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Binnenstadsmanager Jan Traats neemt in december afscheid van Vlaardingen. De gezamenlijke opdrachtgevers van het binnenstadsmanagement - Stichting Stadshart Vlaardingen, BKS Parking en de gemeente Vlaardingen - hebben dit in overleg besloten.

Reden voor het vertrek is dat de planvorming gereed is en er een nieuwe fase wordt ingegaan, die van de uitvoering. Begin 2018 bespreekt de gemeenteraad het plan ‘De binnenstad centraal’, waarin het college van B&W voor meerdere jaren financiële instemming en medewerking van de raad vraagt voor verbetering van de binnenstad, voor binnenstadsmanagementtaken, promotie en evenementen.

Jan Traats is sinds 1 mei 2016 actief als het centrale aanspreekpunt voor de binnenstad voor ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren. De binnenstadsmanager had de opdracht de samenwerking tussen winkeliersverenigingen, horeca en andere partijen te versterken en als aanjager mensen en partijen te verbinden om samen meer bezoekers naar de Vlaardingse binnenstad te halen.

Voor veel ondernemers in het centrum was Traats onzichtbaar en ook moeilijk te bereiken. Jan Traats communiceerde zo nu en dan wel via korte artikelen op de website van Binnenstad Vlaardingen maar volgens diverse bronnen werden die door een ander geschreven. Op momenten dat hij wel in de stad was, verzuchtte hij nog wel eens dat hij behoorlijk wat tegenwerking ervoer. Kijkend naar de resultaten kan niet echt gezegd worden dat er meer bezoekers naar de stad zijn gekomen maar natuurlijk valt hem de crisis van de afgelopen jaren, waarin veel winkelketens failliet gingen niet aan te rekenen.

Traats' erfenis is vooralsnog niet meer dan een 'Kadernota Binnenstad' waarin wat globale lijnen staan aangegeven over hoe de economie in de binnenstad kan worden gestimuleerd. Voor de gemeenteraad was dit echter geen probleem, immers de praktische uitwerking ervan kwam wel in het Centrumplan Binnenstad dat binnenkort besproken wordt. 
Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date