Bomen Maasboulevard blijven

17-10-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Al het hele jaar wordt erover gesteggeld; de kap van 44 bomen in het Rivierzonegebied waarvan een aantal op de Maasboulevard. Op 26 september leek de kogel eindelijk door de kerk. De bomen zouden worden gekapt. Maar vandaag is alles weer anders. De rechtbank oordeelde dat de kapvergunning die door de gemeente is afgegeven ondeugdelijk is. In de vergunning zou onvoldoende zijn onderbouwd waarom de bomen moeten sneuvelen.

Er is dan ook een voorziening om niet te kappen toegekend. de bomen blijven - voorlopig - staan. Dit ongetwijfeld tot verdriet van een aantal oud-zeemannen die hun zicht op de rivier in de loop der jaren zagen verdwijnen door de groei van de bomen. En ook tot grote vreugde van weer andere bewoners die tegen de bomenkap zijn en de zaak juist aankaartten bij de rechter.

De rechtbank oordeelde dat de bomen gekapt worden zonder dat directe herplant plaatsvindt en dat er bovendien geen fijnstofmetingen zijn gedaan. Daarnaast zijn de plannen rond de herinrichting van het Maaspark nog niet definitief en ontbreekt vooralsnog de financiering. In de verleende vergunning is daarom volgens de rechter onvoldoende onderbouwd waarom deze 44 bomen het veld moeten ruimen!

GroenLinks Vlaardingen dat zich altijd sterk maakte voor het behoud van de bomen reageert verheugd op het oordeel van de rechter. Heel anders zal er waarschijnlijk worden gereageerd bij ONS.Vlaardingen dat zich achter de bewoners schaarde dat de bomen graag zag verdwijnen.


 
 


Gerelateerd