Brand op het politiebureau

28-04-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 28 april 1927: Brand op het politiebureau.  

Gistermiddag tegen 2 uur brak door onbekende oorzaak in het achterlokaal van pand 12 aan de Markt, waar tijdelijk het bureau van den commissaris van politie is gevestigd, brand uit. Door eenige lieden, die kwamen monsteren en zich daarvoor naar het wachtlokaal, achter het kantoor van den commissaris, begaven, werd de brand ontdekt, die reeds een tamelijken omvang had verkregen. 

Onmiddellijk werd toen door den slangenwagen van de politie en door eenige spuiten van het Kerkhof water gegeven en gelukte het na verloop van een kwartier het vernielende element in zooverre meester te worden, dat er geen gevaar voor uitbreiding meer bestond.  

Zoodra de brand ontdekt werd, had men de administratie in veiligheid gebracht, waaraan dan ook alleen geringe waterschade is toegebracht. Het achteriokaal is geheel uitgebrand; alles wat er zich in bevond, is door het vuur verslonden of verkoold. Ook een tweetal fietsen is door het vuur vernield. De muren in de gang zijn zwart geblakerd, de trap beeft ook tamelijk door het vuur geleden en aan het kantoor van den commissaris is eenige waterschade toegebracht. Het geheel vormt een chaos van verbrande meubelen enz.

Gerelateerd