Burger arresteert burger...

22-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 22 april 1902: Burger arresteert burger... 

Zaterdagavond bevonden zich eenige personen in een café aan den Daijer, toen één hunner een rijksdaalder neerlegde ter betaling van zijn vertering. Een ander persoon bedekte, uit aardigheid, dat geldstuk met een lucifersdoosje en schoof het zoo naar zich toe. De eigenaar van het geldstuk zei daarop, dat die manoeuvre hem niet aanstond en dat hij niet van zakkenrollers hield.

Na daar wat over te hebben gekakeld pakte de man van het doosje den ander beet en bracht hem, of liever wilde hem brengen, naar 't politiebureau, doch bij de kerk gekomen pakte de gearresteerde een paaltje vast en nu was het een rukken en trekken van geweld, doch nu schoot een agent van politie toe, die beiden uitnoodigde hem naar 't bureau te volgen, ten einde de zaak te onderzoeken. Aldus geschiedde, 't Spreekt vanzelf, dat door een en ander een groote oploop plaats had.

 

Gerelateerd