Burgerinitiatieven gezocht!

31-01-2014 Nieuws Advertorial

VLAARDINGEN - Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is op zoek naar zowel grote als kleine initiatieven van actieve burgers die erop gericht zijn om problemen in de samenleving op te lossen. Elk initiatief dat met de inzet van vrijwilligers voor langere periode een bijdrage levert aan de samenleving, is welkom. 

Iedere groep inwoners kan een initiatief indienen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die kwetsbare jongeren helpen, initiatieven die iets willen doen aan de eenzaamheid van ouderen of initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. Ook initiatieven die er toe leiden dat burgers zelf diensten (zoals zorg) aan elkaar verlenen, die door de aanhoudende bezuinigingen niet meer vanzelfsprekend zijn, zijn welkom. Welk initiatief wilt u realiseren? 

U kunt voor uw initiatief een budget tussen de € 1.000,- en € 10.000,- aanvragen. Er worden maximaal vijf initiatieven geselecteerd die door het Fonds financieel worden ondersteund.

 

Voorwaarden
Het Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het initiatief is gericht op het verbeteren van de samenleving of het oplossen van een probleem in de samenleving door middel van de vrijwillige inzet van inwoners in Schiedam Vlaardingen of Maassluis.
  • Het initiatief wordt ingediend door een stichting, vereniging of een groep inwoners van Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Indien het gaat om een groep inwoners dient het ingediende plan expliciet in te gaan op de organisatievorm die wordt gekozen.
  • Het initiatief is erop gericht dat het voor langere periode een bijdrage levert aan de samenleving (dus geen eenmalige activiteit).
  • Het initiatief moet onderbouwd worden aan de hand van een gedetailleerde begroting.
  • Het programma is nadrukkelijk niet bedoeld voor stichtingen die een professionele dienst leveren zoals zorg, maatschappelijke opvang of onderwijs en hierbij vrijwilligers willen inzetten. Stichtingen en (sport)verenigingen die alleen met vrijwilligers werken, kunnen wel deelnemen aan het programma.
  • Het toegekende budget dient binnen 1 jaar na toekenning te zijn uitgegeven. 

Stuur uw initiatief vóór 1 april 2014 naar algemeen@fondssv.nl of per post naar het Fonds Schiedam- Vlaardingen e.o., Schiedamseweg 53, 3134 BB Vlaardingen.