College: geen islamitische basisschool in Vlaardingen

13-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week wederom afwijzend gereageerd op het verzoek van de Stichting Islamitisch College (SIC) een islamitische basisschool in Vlaardingen op te richten.

De Stichting Islamitisch College heeft, evenals in 2017, een aanvraag ingediend om opgenomen te worden op het plan van scholen. Het college van B&W stelt nu de gemeenteraad voor de aanvraag af te wijzen onder verwijzing naar de eerdere afwijzing van 29 juni 2017. De stichting heeft namelijk geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden genoemd die tot een ander besluit zouden kunnen leiden.

Tegen de eerdere afwijzing heeft de stichting administratief beroep ingediend bij de minister. De minister neemt hierover uiterlijk 12 april 2018 een besluit. Tegen het besluit van de minister kunnen vervolgens zowel de stichting als de gemeente in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Het college besloot in februari 2017 al afwijzend op het vorig jaar gedane verzoek van de SIC. Toen omdat niet op tijd alle benodigde gegevens waren aangeleverd. In 2003 en 2011 zijn al eerder verzoeken afgewezen van het Islamitisch college voor de vestiging van een Islamitische school in Vlaardingen. In 2003 was dat omdat er niet aannemelijk gemaakt kon worden dat voldoende leerlingen de school zouden bezoeken. In 2011 was er ook al sprake van dat niet de juiste gegevens bij de aanvraag zaten.