Comité van Aanbeveling voor organisatie Gedenkdagen

28-11-2018 Nieuws Redactie

Fotografie: Ada Onderdelinden-Visser

VLAARDINGEN - De Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen organiseert al decennia lang op Koningsdag (voorheen Koninginnedag), Dodenherdenking (4 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei) evenementen in de stad Vlaardingen. De afgelopen jaren is de stichting geconfronteerd met dalende financiële mogelijkheden, toenemende veiligheidseisen en een daling in de capaciteit van vrijwilligers.

Om niet alleen afhankelijk te zijn van een financiële bijdrage van de Gemeente Vlaardingen en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., is het gesprek aangegaan met verschillende personen uit de Vlaardingse gemeenschap om te onderzoeken welke uitbreidingsmogelijkheden, ondersteuning en mogelijk nieuwe financieringsbronnen er zijn om in de toekomst de evenementen te kunnen blijven organiseren. Zeker ook met het oog op het jubileumjaar 2020 (75 jaar herdenken en vieren van de bevrijding). Dit wil de stichting graag groots gaan aanpakken.

Uit deze gesprekken met diverse organisaties uit het sociaal maatschappelijk- economisch- en culturele werkveld, is gebleken dat velen de visie en inzet van de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen van harte onderschrijven. De leden van het onlangs opgerichte Comité van Aanbeveling ondersteunen het gedachtegoed van de SNGV en willen een actieve bijdrage leveren, in de vorm van gevraagd en ongevraagd advies, en stellen waar mogelijk hun netwerk ten dienste van de SNGV. Hierdoor weet de SNGV zich gesteund om in de komende jaren en met veel enthousiasme de evenementen te kunnen uitvoeren.

 

Het comité wordt gevormd door:

Dirk Jan van de Weerdt - Voorzitter Ondernemersfonds , Gerrit van Toor - Stichting Vlaardingen Partners , Hewi Hoogendijk - Voorzitter IKV , Roel van Tongeren - Voorzitter MKV , Jan Willem Vogels - Directeur Rabobank Schiedam/Vlaardingen/Rotterdam Noord , Renske Verbeek - Directeur Stadsgehoorzaal , Desiree Curfs - Directeur Stroomopwaarts , Paul van Meurs - Geuzenpenning (lid Uitvoeringscommissie), oud-voorzitter SNGV en Jan Anderson - Oud-ondernemer, erelid SNGV, Streekmuseum Jan Anderson

Burgemeester Annemiek Jetten, beschermvrouwe van de SNGV, ontving op maandag 26 november het gehele comité van aanbeveling plus de bestuursleden van de SNGV voor een officieel fotomoment in de hal van het oude stadhuis, waar fotografe Ada Onderdelinden-Visser de groep vastlegde.

Gerelateerd