Criminaliteit licht gestegen in 2019

28-01-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Nadat jarenlang de criminaliteitscijfers (licht) daalden veranderde dit afgelopen jaar; in 2019 werden er meer misdrijven geregistreerd dan in 2018. Vandaag werden de cijfers openbaar die de gemeente van de politie had ontvangen. In 2018 waren er totaal 3750 geregistreerde misdrijven in Vlaardingen en in 2019 waren dat er 3820.

Landelijk steeg het aantal misdrijven met zo’n 4%, waar dat in Vlaardingen 2% was. Opvallend hierbij is dat de stijging vooral plaatsvond bij de zogeheten ‘horizontale fraude, waarbij er ruim 100 misdrijven meer zijn geregistreerd: 275 in 2018 tegenover 377 in 2019; Bij horizontale fraude gaat het om fraude bij handel via internet (bijvoorbeeld via Marktplaats), fraude met betaalproducten (bijvoorbeeld phishing of skimming) en cybercriminaliteit (bijvoorbeeld ransomware). Dit past bij de toenemende digitalisering in de samenleving. De toenemende invloed van het internet heeft op vrijwel alle vormen van horizontale fraude een enorme impact.

Het aantal woninginbraken daalt al een aantal jaren in Nederland en daar vormt de gemeente Vlaardingen geen uitzondering op. In 2019 is echter een stabilisatie opgetreden. Het aantal woninginbraken was in 2019 (232) nagenoeg gelijk aan 2018 (224).

Het aantal overvallen is de afgelopen jaren— in lijn met de landelijke trend — stabiel. In 2019 lag het aantal overvallen op 9, het jaar ervoor op 8. In vergelijking met een aantal jaar geleden is het aantal overvallen wel flink gedaald. In 2016 lag het aantal overvallen nog op 15.

Voor het aantal straatroven is er in 2019 (39) sprake van een stijging ten opzichte van 2018 (26). Dit is een stijging van 50%. Landelijk ligt de stijging van straatroven op 7%. Een verklaring voor de sterke toename in Vlaardingen valt niet direct te geven. Een straatroof kent niet altijd vaste hotspots, maar vindt plaats op plekken waar potentiële verdachten en potentiële slachtoffers zich begeven in het openbaar gebied. Straatoven en overvallen zijn — ondanks preventiemaatregelen — daarom helaas nooit helemaal te voorkomen. De politie blijft scherp op deze vorm van criminaliteit, onder meer door de maatregelen die volgen uit het zogenaamde Donkere Dagen Offensief. Ook het preventief fouilleren blijft een belangrijk middel om deze vormen van criminaliteit tegen te gaan.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date