CU-SGP: Laat asielzoekers niet in de kou staan !

23-01-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Op 19 januari is de ‘koudweerregeling’ voor dak- en thuislozen in Vlaardingen ingegaan. Normaal gesproken moet je een soort pas hebben om gebruik te kunnen maken van opvangvoorziening De Elementen, maar met de huidige vrieskou hoeft dat niet meer.

De ChristenUnie-SGP (CU-SGP) maakt zich zorgen om een groep die meer aan het zicht onttrokken is dan de ‘bekende’ dak- en thuislozen. Het gaat hier om uitgeprocedeerde asielzoekers die doorgaans helemaal geen recht meer hebben op opvang en over wie de CU-SGP zich ernstig zorgen maakt. In een brief aan het college vraagt fractievoorzitster Esther Heijndijk hiervoor met de grootst mogelijk spoed aandacht voor.
Heijndijk: ,,Het goede nieuws is dat staatssecretaris Teeven afgelopen dinsdag schriftelijk aan de Tweede Kamer heeft toegezegd om voorlopig geld beschikbaar te stellen aan (centrum)gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden’’. Hierop stelt ze een aantal vragen waarbij ze vraagt aan de gemeente juist in deze tijd extra verantwoordelijkheid te nemen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoeveel dit er zijn is ook Heijndijk niet duidelijk, en dus vraagt ze: ,,Heeft u enig idee hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers momenteel in Vlaardingen en omgeving op straat leven en geen toegang hebben tot enige ondersteuning en opvang?’’

Esther Heijndijk vervolgt met de vraag of de afgelopen (winter)tijd al uitgeprocedeerde asielzoekers zich hebben aangemeld voor opvang en, zo ja, hoe daar toen mee is omgegaan? Ze eindigt haar betoog met de oproep aan de gemeente om zonder terughoudendheid onderdak en voedsel te verstrekken aan uitgeprocedeerde asielzoekers, en hierbij gebruik te maken van het aanbod van de staatssecretaris om de gepaard gaande kosten te compenseren.Gerelateerd