De Balder onder vuur

23-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 23 april 1918: De Balder onder vuur. 

De Balder ligt nu vredig afgemeerd aan de Westhavenkade voor Museum Vlaardingen. In de historie van het schip ging het er echter niet altijd zo vredig aan toe. In de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog nam een Duits vliegtuig het schip onder vuur. 

Hedenmorgen is te Vlaardingen binnengekomen het loggerschip Vl. 92 'Balder' van de visscherij-maatschappij Mercurius. Het schip was vrijdagnamiddag half vijf van IJmuiden uitgevaren naar de visscherij doch gekomen op 6 mijlen ten noord-oosten van 't Terschellingervuurschip, werd de Vl. 92 plotseling aangevallen door een Duitsch vliegtuig, duidelijk herkenbaar aan de zwarte kruisen. 

De aanval geschiedde binnen een hoogte van 100 meter. Zonder eenige waarschuwing werden er twee bommen geworpen, waarvan een heel dicht bij het schip terecht kwam, De opvarenden, die in grooten angst verkeerden, begonnen direct met de boot uit te zetten en terwijl ze daarmede bezig waren werd met een mitrailleur op de weerlooze bemanning geschoten. Een der kogels ging midden door de scheepsboot heen, gelukkig zonder iemand te raken. Het projectiel is door schipper G. Penning medegebracht. 

Na het mitrailleurvuur werden nog twee bommen geworpen waarvan een rakelings langs het schip ging. De vlieger meende zeker dat die bom bet schip geraakt had, daar hij na zijn laatsten heldhaftigen aanval vertrok. De bemanning, die intusschen met de boot het schip had verlaten, wachtte tot het vliegtuig uit het gezicht was verdwenen en keerde toen naar boord terug. Deze aanval op een neutraal visschersschip geschiedde in de zogenaamde vrije vaargeul.Gerelateerd