De gestrande stoomlogger

23-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 23 maart 1928: De gestrande stoomlogger.

De stoomlogger VL93 Noord-Brabant vertrekt op 23 januari uit de haven van Vlaardingen om daar nooit meer terug te keren. Het schip loopt bij Schotland op de klippen. De bemanning wordt echter gered. Zo weten wij wat er precies gebeurde. De kapitein doet zijn verhaal in de Nieuwe Tilburgsche Courant. 

Zondagmorgen is de uit 15 koppen bestaande bemanning van den op 28 Februari in de nabijbeid van Strathy Point bii de Orkadische eilanden op een klip geloopen Vlaardingschen stoomlogger VL 93 Noord-Brabant van de N. V. Zeevisscherij Nederland te Vlaardingen, met het stoomschip Whitly Abbey van Hull te Rotterdam aangekomen.

De schipper van de VL 93, B. Roeleveld uit Scheveningen, heelt het volgende meegedeeld: ,,Op 23 januari vertrokken wij uit Vlaardingen naar de Westkust van Schotland ter haringvisscherij. Het bleek evenwel spoedig, dat het uitoefenen van deze visscherij daar ter plaatse met heel veel moeilijkheden gepaard ging vanwege den sterken stroom, die er loopt, waarvoor de machine van de VL 93 niet sterk genoeg bleek te zijn. Wij hebben dan ook slechts éénmaal kunnen visschen en 7 kantjes haring gevangen. Te Sernoway hebben wij nog ruim 600 kantjes haring geladen, en op 27 februari vertrokken wij vandaar met bestemming Vlaardingen. 

Het was helder zicht, doch onder den wal was het nevelig. Dinsdagmorgen 4 uur gaf ik het roer aan den stuurman over, met order, in de Thurso-baai voor anker te gaan liggen, totdat de nevel zou zijn opgetrokken. Een half uur later voelde ik een hevigen schok en hoorde het schip geweldig kraken. Aan dek gekomen, bleek mij dat het schip op een der vele zich daar bevindende klippen was geloopen. Het vaartuig maakte onmiddellijk veel water. De misthoorn werd in werking gesteld en vuurpijlen werden afgeschoten. Daar het schip steeds meer vol liep, waren wij genoodzaakt, het in de scheepsboot te verlaten en te trachten de kust te bereiken. Onderweg werden wij opgepikt door den Schotschen haringdrifter Wick 12, die ons te Thurso aan land heelt gezet. 

Om 10 uur 's morgens zijn wij met twee Schotsche drifters naar ons schip teruggekeerd om te trachten, nog iets te redden, Het bleek evenwel, dat alles onder water stond en het schip steeds meer en meer werkte, zoodat het niet geraden was. langer dan 5 minuten aan boord te blijven. Niets kon worden meegenomen, dan de kleeren, die ieder overhaast had weten te bemachtigen. Nadat wij te Thurso waren teruggekeerd, zijn wij naar Scrabster gedaan en hebben daar in het Sailors Home overnacht. Vandaar zijn wij naar Leith vertrokken. Op de van Leith vertrekkende boot bleek geen plaats meer voor ons te zijn. waarom wij verder naar Hull spoorden en vandaar de reis per Whitly Abbey naar Rotterdam voortzetten.''

Schipper Roeleveld acht het schip verloren. Blijft het weer goed, dan bestaat er z.i. kans, dat de lading gedeeltelijk kan worden geborgen.Gerelateerd