De laatste strijd tegen de Blankenburgtunnel

07-04-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het definitieve ontwerp voor de Blankenburgtunnel is goedgekeurd door de minister en bekend gemaakt in de Staatscourant. De enige mogelijkheid om de tunnel nog tegen te houden is om in beroep te gaan. GroenLinks Vlaardingen roept mensen op dit nog zeker te doen en kan hierin ondersteunen.

Dit is de laatste mogelijkheid dat u als burger of organisatie nog inspraak heeft. Hierna zal het niet lang meer duren voor de schop de grond in gaat. Sterker nog, de eerste graafmachines zijn al aan de gang geweest. Nu was dat nog voor de archeologen, maar straks dus ook voor de aannemers. 

Vanaf 7 april tot en met 18 mei 2016 ligt het Tracébesluit Blankenburgverbinding ter inzage in het Stadskantoor aan het Westnieuwland 6. De Blankenburgverbinding verbindt de A15 ten zuiden van de Nieuwe Waterweg via een tunnel en een zesbaanssnelweg door het Delfland met de A20 bij Vlaardingen. Het is mogelijk tegen dit besluit beroep in te stellen. Dit dient te gebeuren vóór 18 mei.

Beroep instellen kan, als u belanghebbende bent en een zienswijze hebt ingediend over het Ontwerp Tracébesluit. U ontvangt als indiener van een zienswijze ook een mail van de minister van Infrastructuur en Milieu met als onderwerp "Vaststelling besluit Blankenburgverbinding" met alle informatie, ook over waar u een beroep moet indienen, en alle adressen waar het besluit ter inzage ligt in andere plaatsen. Alleen bij hoge uitzonderingen wordt ook een beroepschrift geaccepteerd als geen zienswijze is ingediend. Dan moet aangetoond worden dat een zienswijze indienen binnen de gegeven periode absoluut niet mogelijk was.

 

Ondersteuning nodig?

GroenLinks Vlaardingen kan ondersteunen bij het indienen van beroep. Zij heeft contact met advocaten die advies kunnen geven en zij kan belanghebbenden samenbrengen om kennis en kosten te delen. Dus wilt u beroep instellen, maar kunt u het nog geen handen en voeten geven, laat het weten via het emailadres neill.voorburg@vlaardingen.nl .

Meer informatie over het project Blankenburgverbinding kunt u hier vinden

Gerelateerd