De oorlog slaat in alle hevigheid toe

09-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN -  In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 9 mei 1917: De oorlog slaat in alle hevigheid toe

Gisteren publiceerden wij het verhaal van De Eendracht die begin mei 1917 in een zeeslag terecht kwam. Een dag later blijkt dit schip er nog erg goed vanaf gekomen, maar liefst drie Vlaardingse visserschepen (de Vl. 98, de Vl. 195 en de Vl. 199) worden namelijk door Duitse onderzeeërs getorpedeerd. Het Rotterdamsch Nieuwsblad geeft op 9 mei 1917 nadere details. 

Hedennacht zijn door het loggerschip MA 20 van de reederij De Hoop aangebracht te Vlaardingen, de bemanningen van de tot zinken gebrachte stoombeugers VL 195, schipper A. van der Ent en VL 199, schipper H. Van Hoogteijlingen, beide van de reederij Hoogendijk. Omtrent het tot zinken brengen van deze schepen deelden de schippers ons het volgende mede: 

Wij waren (aldus Van der Ent) maandagmorgen 4 uur thuisstoomende, toen een duikboot werd opgemerkt zuid-oost van VL 195. Het schip dook onder en kwam kort daarop achter de 195 weder boven. Onmiddellijk opende toen de onderzeeër een snelvuur op ons en vlogen de granaten in en over het schip. Eerst werd de voorverschansing geraakt en toen kwam een schot terecht in de brug, waarbij een der leden van de bemanning een stuk hiervan tegen het lichaam voelde aankomen, zonder evenwel gewond te worden.

Ook toen de booten werden uitgezet, bleef men door vuren. Juist toen de booten van het schip waren, kwam een schot terecht in de kajuit en ontstond brand aan boord. Mêt de booten werd toen naar de duikboot geroeid en dé papieren overgegeven die door de commandant werden gehouden. Drie man van den onderzeeër stapten toen in de scheepsboot en lagen eenige bommen in de 195. Na eenige minuten zonk het schip. Terwijl dit gebeurde, zeiden de matrozen van de duikboot: ,,Hoera, dat zeemansleven.'' 

De MA 20 die in de nabijheid was, moest toen ook volgens de duikbootcommandant tot zinken gebracht worden maar door het smeeken van schipper Van der Ent, die zeide dat dit schip hen naar een behouden haven zou kunnen brengen en de tusschenkomst van een der officieren der duikboot, bleef de MA 20 gespaard en werden de schipbreukelingen daar aan boord genomen.

Schipper Van der Ent verklaarde pertinent in vrij water te zijn geweest toen zijn schip tot zinken werd gebracht. 

Schipper H. van Hoogteijlingen van de VL 199 deelde ons het volgende mede: Maandagmorgen zagen we de eerste schoten op de VL 195 vallen. Door volaan zuid-zuidoost te stoomen, trachtten wij te ontkomen maar de duikboot die onderwijl met de VL 195 had afgedaan, zette ons na en loste op ongeveer 300 meter een schot dat recht voor den steven terecht kwam. Onmiddellijk werd toen gestopt en een boot uitgezet. Met de papieren begaf ik mij toen naar de duikboot. De commandant nam de papieren aan zonder iets te zeggen en stak ze bij zich. Hierna stapte een officier en 2 man van de duikboot in de scheepsboot en plaatste aan boord van de 199 eenige bommen in de machinekamer. Terwijl naar den beuger werd geroeid, had den officier aan de schipper gevraagd waar die vandaaan kwam.

- ,,Van de visscherij'', antwoordde Van Hoogteijlingen, ,,en we moeten naar IJmuiden.''
- ,,Hebt ge dan visch aan boord?'', vroeg de officier verwonderd, ,,Ik dacht dat ge van Engeland kwaamt.''
Voorts zeide hij tegen den schipper: ,,Het is tocht een beroerde boel.'' Tevens vroeg hij: ,,Waar sta je in het bestek?''
De schipper antwoordde: ,,8 mijlen bezuiden het vuuirschip Haaks, ik heb juist gelood.''
De officier zeide: ,,Ik wil je geloven maar mijn commandant zegt dat het net binnen de 4 lengtes is. Ik zal trachten je vrij te krijgen. geef mij een roeper.''

Hij sprak hierdoor eenigen tijd met den commandant van den duikboot maar het antwoord was: 'Tot zinken brengen'. 

In vijf minuten was toen de VL 199 verdwenen. Bij de duikboot aanngekomen stonden daar 12 manschappen aan dek die zeiden: ,,daar gaat het schip, Hoera!'' Hierna werden we aan ons lot overgelaten en door den Maassluisschen logger aan boord genomen.'' 

Ook Van Hoogteijlingen verklaarde in vrij water te zijn geweest.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date